allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Sylvia atricapilla

Zwartkop - Sylvia atricapilla - Blackcap

De Zwartkop komt in Nederland royaal in het wild voor, hij laat zich alleen niet al te vaak zien. Het is een vogel die zich voornamelijk ophoudt in struiken en bossages. De zang is vaak de enige manier om te merken dat hij aanwezig is.

Op de foto ziet u de man links, de pop rechts, jonge vogels lijken heel lang op de pop. Mannen hebben een zwart kruin, terwijl de pop een bruin kruin heeft.

Zwartkopjes zijn echte insecteneters, ze schakelen eigenlijk alleen in de winter over op bessen. Steeds vaker overwintert de zwartkop ook in ons land, dus die aanpassing was wel nuttig. In de winter zijn er minder insecten te vinden en bessen leveren snel energie door het hoge suikergehalte.

De zang van de zwartkop lijkt erg op die van de tuinfluiter, vandaar dat de zwartkop ook wel zwartkop tuinfluiter genoemd wordt. Een andere naam die hij vaak mee krijgt door zijn zang is, nachtegaal van het noorden.

Let op!

Voor Europese cultuurvogels en hybriden of bastaarden daarvan geldt een wettelijke ringplicht met speciale wettelijk voorgeschreven ringen. Ongeringde vogels houden is niet toegestaan en strafbaar.

De in Nederland aanbevolen ringmaat is 2,5 mm.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.