allevogels


advertentieruimte

Ephippiorhynchus asiaticus
foto Bianca Kappen

Zwarthalsooievaar - Ephippiorhynchus asiaticus - Black-necked Stork

De zwarthalsooievaar wordt ook wel jabiru genoemd, in Australië is zelfs een plaats vernoemd naar deze vogel, de enige ooievaarsoort die in Australië voorkomt. Behalve daar, komt de zwarthals ook voor in India en Nieuw-Guinea. Hij leeft in vochtige gebieden, moerassen en rivierdelta's. Als de graslanden vochtig genoeg zijn, wordt hij ook daar wel gezien.

De zwarthalsooievaar is rond de anderhalve meter groot, zijn spanwijdte is ruim tweeëneenhalve meter. Buiten het broedseizoen leven deze vogels in kleine groepen die soms op één plaats blijven, soms trekkend van voedselgebied naar voedselgebied. Man en vrouw lijken sprekend op elkaar, alleen aan de oogkleur is verschil te zien. Vrouwtjes hebben gele irissen, mannetjes bruine. Eenmaal gevormde koppels zijn extreem monogaam, ze blijven samen tot de dood hen scheidt en na wegvallen van een van de twee, blijft de ander vaak als eenling leven.

Zwarthalsooievaars eten hoofdzakelijk vis. Daarnaast eten ze ook insecten, kikkers, wormen, hagedissen, kleine knaagdieren en krabben. Ze hebben twee manieren om voedsel te vinden. Soms waden ze langzaam door ondiep water met hun snavel heen en weer zwaaiend in het water. Zo tasten ze af of ze iets eetbaars tegenkomen.
In helder water gebruiken ze een meer efficiënte methode, ze wachten rustig af tot ze een prooi zien en slaan dan bliksemsnel toe, vergelijkbaar met het gedrag van "onze" blauwe reiger.

In de broedtijd zonderen de koppels zich af. Het baltsgedrag bestaat uit vleugelgeklapper en wat buigingen maar is niet echt indrukwekkend (voor de mens). Het koppel bouwt samen van takken, riet en lange grassen een fors nest hoog in een boom. Er worden gemiddeld 4 eieren per nest gelegd, beide oudervogels broeden deze om beurten in ongeveer 35 dagen uit.

De ouders halen om de beurt voedsel voor de jongen, waarbij er dan telkens een ouder op het nest blijft gedurende de eerste 4 weken. Daarna gaan ze wel vaak tegelijk op voedseljacht. De jongen vliegen uit als ze zo'n 8 weken oud zijn. Ze worden dan nog eens 4 of 5 weken gevoerd voor ze zelfstandig zijn, maar blijven vaak wel anderhalf jaar in de buurt van de ouders.
Jonge vogels zijn zeker een jaar lang te herkennen aan hun donkere poten en bruine veren in plaats van zwarte.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.