allevogels


advertentieruimte

Cygnus atratus

Zwarte Zwaan - Cygnus atratus - Black Swan

De Zwarte Zwaan komt uit Australië maar komt ook voor in Tasmanië, Nieuw-Zeeland en Nieuw-Guinea en is voor het eerst beschreven in 1709 door John Latham, een Engelse arts die tevens groot natuurliefhebber en -kenner was.
Zwarte zwanen leven in zowel zoet als brak water en buiten de broedtijd in grote tot zeer grote groepen. Het zijn grote vogels, gemiddeld zijn ze 130 cm groot waarvan de hals vaak ruim de helft van die totale lengte vormt. De opvallende rode snavel is wat lichter aan de punt, meer roze en soms zelfs bijna wit.

Er is niet veel zichtbaar verschil tussen mannetjes en vrouwtjes maar een paar subtiele verschillen maken het ervaren spotters wel duidelijk. De rugveren zijn bij de man wat meer opgekruld, de man is wat forser en hij is net wat dieper zwart dan de vrouwelijke exemplaren. In de broedtijd "showt" de man wat meer door zijn vleugels wat hoger op de rug te dragen, zo lijkt hij nog groter.

Zwarte Zwanen zijn niet echt trekvogels maar op zoek naar geschikte voedselgebieden kunnen ze wel grote afstanden afleggen. Ze worden over de hele wereld ook als parkvogel gehouden maar door ontsnappingen verspreiden ze zich vaak zelf en jongen van die exemplaren vormen groepen en zoeken zelf een nieuw leefgebied op.

Zwarte Zwanen zijn echte herbivoren, het voedsel bestaat uit gras en waterplanten en ook in de broedtijd eten ze nauwelijks dierlijk voedsel. Alleen de kleine waterdiertjes tussen de planten zijn bron van dierlijke eiwitten.

In de broedtijd zonderen koppels zich af en samen bouwen ze een groot nest van takken, riet en grassen. Het bouwen gaat het gehele broedproces door, de vogels hogen het nest steeds op, zodat de eieren in een mooie diepe kom komen te liggen. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 7 eieren, die grijsgroen van kleur zijn.
Beide ouders broeden om beurten op de eieren, de niet-broedende partner zorgt voor de bewaking. Dit doen deze zwanen bijzonder goed en erg fel, ze deinzen er niet voor terug zelfs mensen aan te vallen die te dicht bij het nest komen.

Na een broedduur van 5 weken kruipen de jongen uit de eieren. Ze zijn dan bedekt met grijs dons. Beide ouders zorgen voor de jongen die al snel kunnen lopen en zwemmen. Ze eten ook heel snel zelf, maar de oudervogels reiken ze klein voedsel aan, vaak waterplanten die ze uit de bodem trekken.
Jonge zwarte zwanen groeien vrij traag, voor ze helemaal zelfstandig zijn, gaan er zomaar 4 of 5 maanden voorbij. Het verenpak kleurt ook maar langzaam naar zwart, de eerste maanden zijn de jongen nog grijs en gevlekt. Helemaal volwassen zijn ze pas met 18 maanden en geslachtsrijp pas na 3 jaar.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.