allevogels


advertentieruimte

Milvus migrans

Zwarte Wouw - Milvus migrans - Black Kite

De zwarte wouw is een 50 tot 60 cm grote roofvogel met een spanwijdte tot wel anderhalve meter. Hij leeft in Europa, Afrika, Azië en Australië. Heel af en toe komt deze fraaie rover ook in Nederland voor en enkele keer broedt hij zelfs hier. Hij is in de lucht herkenbaar aan de vrij lange staart die lichtjes gevorkt is.

Er zijn 5 ondersoorten beschreven:

  • Milvus migrans affinis
  • Milvus migrans formosanus
  • Milvus migrans govinda
  • Milvus migrans lineatus
  • Milvus migrans migrans
De nominaatvorm migrans migrans komt voor in Europa.

Bijna alle ondersoorten zijn trekvogels, alleen vogels die dichtbij de evenaar leven, trekken niet. De andere trekken allemaal zuidwaarts als de winter nadert. De Europese populatie overwintert in Afrika, in landen net onder de Sahara.

Zwarte wouwen zijn echte carnivoren maar daarin wel alleseters, ze eten aas, allerlei kleine zoogdieren, vogels en reptielen, vis en insecten. Ze zijn wel te vergelijken met hyena's, ze kunnen prima zelf jagen maar ze pakken maar al te graag een prooi af van andere vogels, roofvogels maar ook reigers en andere viseters. Bij bosbranden verzamelen zich vaak zwarte wouwen om te jagen op de vluchtende (prooi)dieren. Ook zijn het goede opruimers van kadavers. Vooral in Australië, waar geen gieren voorkomen, vervullen ze die functie.
Tijdens de jacht vliegen ze vrij laag, in tegenstelling tot bijvoorbeeld buizerds en ook jagen ze vanaf een uitkijkpost naar dieren op de grond.

Een eenmaal gevormd koppel zwarte wouwen blijft voor het leven bij elkaar, dat kan wel ruim 20 jaar zijn. In het voorjaar zoekt een koppel een nestplaats, vaak de vork van een dikke tak, een richel op een rots maar in bewoonde gebieden ook in nissen en dakranden van gebouwen. In dorpen en steden broeden wouwen vaak vlak bij elkaar, in de natuur houden ze minstens 500 meter afstand van een ander nest.
Na wat eenvoudige baltsvluchten, waarbij de man krijsende geluiden voortbrengt, volgen er meerdere paringen.
Beide vogels bouwen van takken een nest dat ze bekleden met zachter materiaal. In de natuur gebruiken ze hiervoor grassen, bladeren en veren, in de steden ook vaak afval als papier en plastic. Het wijfje legt gemiddeld 3 eieren per legsel. Ze broedt ze zelf in ongeveer een maand uit. De man voert haar dan vaak op het nest en zodra er jongen zijn, voeren beide oudervogels vaak en veel. De jongen groeien snel en vliegen uit als ze zo'n 7 weken oud zijn. Ze worden ook dan nog 5 of 6 weken gevoerd door de ouders voor ze zichzelf moeten redden.
In het wild kunnen zwarte wouwen ruim 20 jaar oud worden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.