allevogels


advertentieruimte

Ciconia nigra

Zwarte ooievaar - Ciconia nigra - Black Stork

De zwarte ooievaar is een middelgrote ooievaar, hij is rond de 100 cm groot. Hij komt voor in Europa, Azië en Afrika. In Nederland wordt de vogel vaak gezien als hij doortrekt naar de broedplaats of juist naar zijn overwintergebied. Zwarte ooievaars leggen grote afstanden af tijdens de trek, de vogels die in Noord-Rusland leven overwinteren bijvoorbeeld tot ver in Zuid-Azië. Vogels uit Noord-Europa trekken meestal via de voormalige oostbloklanden naar het zuiden van Afrika.
In Afrika zelf zijn zwarte ooievaars standvogels, de diverse groepen mengen zich vaak maar bijna altijd gaan de overwinteraars toch weer terug.

Zwarte ooievaars leven in bosrijke gebieden met veel poeltjes en slootjes. Het zijn erg behendige vliegers, ook tussen de bomen vliegen ze behoorlijk snel voor vogels van dit formaat. Ook bergen en heuvellandschappen waar water stroomt vormen vaak een geschikt leefgebied.

De naam zwarte ooievaar doet de vogel eigenlijk tekort, getuige vooral de foto hierboven. In het voorjaar zijn de veren geweldig mooi gekleurd, goed zichtbaar bij de juiste lichtinval. In de loop van het seizoen worden ze door slijtage wel doffer, maar na de najaarsrui zijn ze beslist niet alleen zwart te noemen.
Mannetjes en vrouwtjes lijken erg op elkaar, meestal zijn mannen iets forser en hebben ze ook een wat grotere snavel. De rode delen kunnen bij beide geslachten feller van kleur worden bij opwinding, speciaal in de broedtijd.

Vis vormt het hoofdvoedsel voor deze vogels, maar allerlei ander dierlijk voedsel staat ook op de menukaart. Ze eten ook kikkers, slangen, schaal- en schelpdieren, grote insecten en zelfs kleine zoogdieren en vogels. De verhouding tussen vis en ander voedsel is per gebied erg verschillend en is afhankelijk van het voedselaanbod ter plaatse.
Zwarte ooievaar zijn goede jagers, ze jagen op zicht. Met een pijlsnelle snavelstoot spiesen ze de meeste prooien en ze kunnen vissen van wel 35 cm in hun geheel inslikken.

Tijdens het broedseizoen leven deze ooievaar als koppels, ze bouwen hun eigen nest van takken en ander plantaardig materiaal, zo'n nest wordt vaak jaren achtereen door het zelfde stel gebruikt. Elk jaar bouwen de vogels een nieuwe laag en rand aan het nest, zo zijn oude nesten vaak wel 2 meter in diameter. In streken met veel hoge bomen wordt het nest hoog in een boom gebouwd, in rotsachtige streken gebruiken de vogels ook holen en rotsspleten. Wel nestelen de vogels altijd in de buurt van water. Waar meerder koppels voorkomen, zit er ruim een kilometer ruimte tussen de verschillende nesten.

Er worden gemiddeld 3 eieren gelegd die door beide vogels gedurende 32 dagen bebroed worden. In die tijd en de eerste 3 weken dat er jongen zijn, blijft altijd één oudervogel op het nest. De jongen worden gevoerd met voedsel dat de vogels uit de krop opbraken, de jongen eten het van de nestbodem, gemiddeld wel een pond voedsel per jong per dag. In de eerste 9 weken bestaat het voedsel voornamelijk uit vis en kikkers. Dan zijn de jongen oud genoeg om uit te vliegen en krijgen ze ook ander voedsel.

Jonge vogels zijn overwegend bruin, de snavel en de poten worden pas rood als ze ongeveer een jaar oud zijn. Ze zijn broedrijp als ze ruim twee jaar oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.