allevogels


advertentieruimte

Anthracoceros Malayanus

Zwarte neushoornvogel - Anthracoceros Malayanus - Black Hornbill

De zwarte neushoornvogel is een van de 5 soorten neushoornvogels binnen het geslacht Anthracoceros. De vogel is voor het eerst beschreven in 1822 door de Engelsman Sir Thomas stamford Raffles. Pas in 1960 is door ene heer of mevrouw Sanft een ondersoort beschreven, de Anthracoceros malayanus deminutus. Zwarte neushoorvogels leven in Azië, in Indonesié, India, Maleisië en Thailand. Ze bewonen de dichte wouden, in laaglanden maar ook op heuvels tot hoogtes van 800 meter.

Buiten de broedtijd leven deze forse vogels (ze zijn rond de 65 cm groot) in kleine groepen, in de broedtijd zonderen koppels zich af. Het verschil tussen man en pop is in een oogopslag duidelijk; alleen de pop heeft een donkere snavel. Meestal zijn de poppen ook wat kleiner dan de man.

Zwarte neushoornvogesl zijn gerust omnivoren te noemen, ze eten veel soorten fruit maar ook insecten, reptielen, eieren en jonge vogels. Vooral in de broedtijd eten ze vaker dierlijk voedsel.

Zoals meer neushoornvogels nestelt ook deze soort in holen in bomen. Het invlieggat wordt op een smalle kier na dichtgemetseld, de pop broedt de eieren uit terwijl ze zit opgesloten. De man voert haar door de smalle opening. Na 4 weken broeden, komen de eieren uit, ook dan blijft de pop nog in het nest. Pas als de jongen na 8 of 9 weken uitvliegen, gaat zij ook de nestholte uit. Al die tijd zorgt de man voor zijn gezin. In die tijd voert hij vele kilo's voedsel aan, de pop weegt anderhalve kilo en de jongen rond één kilo als ze uitvliegen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.