allevogels


advertentieruimte

Periparus ater

Zwarte mees - Periparus ater ater - Coal Tit

De zwarte mees is een vogel die je het gehele jaar in onze omgeving tegenkomt. Je zult hem het meeste tegenkomen in de omgeving van naaldbomen. De zwarte mees heeft wel wat weg van de koolmees en de pimpelmees, maar verschilt met hen wel van kleur en is wat kleiner. Tevens komt je de zwarte mees bijna nooit in tuinen, waar je de koolmees en pimpelmees wel veel ziet.

Ergens halverwege het eerste decennium van de 21e eeuw is besloten om de wetenschappelijke naam van de zwarte mees te wijzigen van Parus ater naar Periparus Ater. De reden voor deze wijziging ligt in het feit dat wetenschappelijk werd aangetoond dat hij niet helemaal bij de groep Parus thuis hoorde. Hierop is besloten om hem samen met vijf andere soorten onder te brengen in het geslacht Periparus. De andere 5 soorten zijn:

  • Palawanmees (Periparus amabilis)
  • Ornaatmees (Periparus elegans)
  • Roodbuikmees (Periparus rubidiventris)
  • Sparremees (Periparus rufonuchalis)
  • Prachtmees (Periparus venustulus)

De zwarte mees kent ook nog een tweetal ondersoorten en wel deze:
  • Tunesische Zwarte Mees (Periparus ater ledouci)
  • Cyprus Zwarte Mees (Periparus ater cypriotes)

Deze vogels foerageren zoals al vermeld in naadlbomen waar ze zich tegoed doen aan spinnetjes en insecten, soms wordt ook uitgeweken naar een loofboom om daar aan eten te komen. In de wintermaanden worden ook zaden van naaldbomen, beuk en wilg gegeten

De zwarte mees is een echte holenbroeder, die zijn nest bouwt in boomholtes, nestkasten of rotsspleten. Soms wordt er een nest gebouwd in een gat in de grond of wordt het verlaten nest van een ijsvogel gebruikt. De pop legt meestal tussen de 7 en de 9 eieren, die gedurende 14 tot 18 dagen worden bebroed. Na het uitkomen blijven de jongen ongeveer 18 dagen in het nest. Zwarte mezen broeden vaak 2 rondes per jaar.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.