allevogels


advertentieruimte

Corvus corone corone

Zwarte Kraai - Corvus corone corone - Carrion Crow

De zwarte kraai komt in Europa in twee versies (soort en ondersoort) voor, de echte zwarte kraai, de Corvus corone corone en de bonte kraai, de corvus corone cornix. De zwarte komt vooral voor in West-Europa, de bonte oorspronkelijk meer oostwaarts. In het middendeel komen regelmatig tussenvormen voor. Kraaien leven in bijna alle gebieden waar voedsel te vinden is, zolang het niet al te dicht begroeid is. Een volwassen kraai is rond de 50 cm groot. Een zichtbaar verschil met de roek is dat die laatste een langere snavel heeft (lijkt te hebben omdat de huid rond de snavel bij de roek kaal is).

De zwarte kraai is zoals bijna alle verwante soorten monogaam, zodra ze geslachtsrijp worden, zoeken ze een partner voor het leven. Buiten de broedtijd trekken kraaien soms in groepjes met elkaar op.
Een gezonde kraai is helemaal zwart met een groene glans bij de jusite lichtinval. Er zijn ook kraaien met witte veren, maar dit wordt voor zover bekend voornamelijk veroorzaakt door tekorten in de voeding (de bekende snackbar-vogels).

Kraaien zijn intelligente vogels, ze gebruiken bv soms een steen als ze een (geroofd) ei niet snel genoeg open krijgen. Ook peuteren ze met een takje insecten uit hun schuilplaatsen. Een te lichte deksel van een vuilnisbak is geen beletsel voor ze en ze hebben daarnaast een heel goed geheugen. Favoriete voedselplekken worden soms op vaste tijden van de dag bezocht.

Wat hun eten betreft is de kraai niet bepaald kieskeurig te noemen, het is een echte omnivoor, een alleseter. Naast zaden, bessen en insecten eet hij kleine vogels, knaagdieren, kikkers, slakken, aas en veel van het afval dat de mens helaas vaak laat slingeren (etensresten).

Zwarte kraaien trekken niet weg in de winter, ze blijven op hun plek zolang er voldoende voedsel te vinden blijft. Ze bouwen een nest hoog in een boom van grote takken, bladeren en allerlei plantendelen. Dit nest wordt vaak meerdere jaren achter elkaar gebruikt. Er worden meestal 5 of 6 eieren gelegd, die 19 dagen door de pop worden bebroed. Zodra er jongen zijn zorgen beide ouders voor een welhaast constante aanvoer van voedsel, de eerste week bijna uitsluitend van dierlijke oorsprong. Na ruim 4 weken vliegen de jongen uit. Ze zijn al heel snel echt zelfstandig, van de ouders leren ze nog prooien vangen, de rest van hun eten moeten ze al vrij snel zelf verzorgen.

Let op!

Voor Europese cultuurvogels en hybriden of bastaarden daarvan in gevangenschap geldt een wettelijke ringplicht met speciale wettelijk voorgeschreven ringen. Ongeringde vogels houden is niet toegestaan en strafbaar./

De aanbevolen ringmaat is 9 mm.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.