allevogels


advertentieruimte

Lamprotornis elisabeth

Zuidelijke kleine Blauwoorglansspreeuw - Lamprotornis elisabeth - Southern Lesser Blue-Eared Starling

Lamprotornis is een geslacht met ongeveer 25 soorten, ze horen alle tot de spreeuwen (Sturnidae). Een aantal soorten lijkt sprekend op elkaar, zo zijn er onder andere 2 soorten blauwoorglansspreeuwen. De kleine blauwoorglansspreeuw (lamprotornis chloropterus), die voorkomt in bijna geheel Afrika, deze heeft rode ogen. Dan onze blauwoor, de zuidelijke kleine blauwoorglansspreeuw (lamprotornis elisabeth), die komt alleen voor in het zuiden van afrika en heeft gele ogen. De oogkleur en het feit dat de foto gemaakt is in Zuid-Afrika heeft ons doen besluiten dat dit de zuidelijke moet zijn. Deze vogel werd voorheen als ondersoort gezien van de chloropterus maar wordt tegenwoordig als aparte soort erkend.Ze leven in open gebieden met ruige vegetatie en ze eten allerlei insecten en verschillende soorten fruit. Zoals veel spreeuwensoorten, jagen ook de zuidelijke kleine blauwoorglansspreeuwen vaak door met geopende snavel door grassen en mossen te woelen. Op gevoel klappen ze de snavel dicht als een prooi gevonden is.

De zang van deze fraaie vogels is zeer gevarieerd, het zijn goede imitators. Ze kunnen dit zo goed dat zelfs vogels die ze nadoen er soms door in verwarring worden gebracht. Het geluid draagt ook erg ver, zodat het voor vogelaars en ornithologen erg moelijk is uit te vinden waar de vogels precies zitten.

De blauwoorglansspreeuw is een holenbroeder, gewoonlijk zoekt hij een geschikte holte in een boom, maar er zijn ook nesten gezien in de bodembegroeing. De pop leg meestal 3 of 4 witte eieren, die al na 12 dagen broeden uitkomen. Zowel man als pop voeren de jongen over het algemeen bijzonder goed, zodat de jongen snel groeien en al met 16 of 17 dagen uit het nest komen. Ze kunnen dan vaak nog niet eens vliegen. Ze worden dan nog zeker 3 weken door de ouders gevoerd en in de gaten gehouden.

In gevangenschap gehouden, is gevarieerde voeding zeer belangrijk, het zijn vogels die veel verschillende soorten voedsel opnemen. Door ze enkel op meelwormen te houden doet u ze beslist tekort. Wij adviseren een goed universeelvoer als basis, verschillende soorten zacht fruit en daarnaast meel- en buffalowormen, krekels, spinnen, wasmotlarven en (schone) regenwormen.
Ook dienen ze dagelijks te kunnen baden en ze zitten daarna graag in de zon te drogen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.