allevogels


advertentieruimte

Bucorvus leadbeateri

Zuidelijke hoornraaf - Bucorvus leadbeateri - Southern Ground Hornbill

De zuidelijke hoornraaf, ook wel zuidelijke grondneushoornvogel genoemd, is de grootste neushoornvogel, hij kan zomaar 125 cm lang worden. Het is ook wel degelijk een neushoornvogel, alleen is de hoorn vaak niet meer dan een lage bult. Hij leeft in Afrika, in bijna alle landen onder de Sahara. In de Sahara zelf leeft de noordelijke versie, de Bucorvus abyssinicus. Beide soorten lijken erg op elkaar, alleen is bij de noordelijke de huid in de nek en op de kop blauw, bij de zuidelijke hoornraaf is die rood. De keelzak is bij beide soorten rood.

Die keelzak heeft meerdere functies. Hij wordt gebruikt als klankkast om geluid te versterken, de mannetjes pronken ermee tijdens de balts en tot slot kan de keelzak extra afkoeling zorgen bij extreme hitte.

Hoornraven leven in familiegroepen van rond de 10 vogels, meestal 1 of 2 koppels en hun jongen. Ze leven met zo'n groep in een enorm territorium van vaak wel 10 bij 15 kilometer. In dat territorium bestaat de meeste begroeiing uit grassen met heier en daar wat struiken en bomen. Ofschoon ze uitstekend kunnen vliegen, verblijven deze vogels het meest op de grond, waar ze tussen het gras hun voedsel zoeken.

Zuidelijke hoornraven zijn echte alleseters, naast fruit eten ze voornamelijk dierlijk voedsel. Dat kan variëren van insecten tot vogels, reptielen en zelfs slangen. Ook aas laten ze niet liggen, ze zijn vaak in de buurt als gieren een kadaver gevonden hebben.

Anders dan veel neushoornvogels broeden hoornraven gewoon in holen zonder deze dicht te metselen. In een holte in een boomstronk of tussen wat rotsen worden wat takken en gras geschikt tot een nestvloer, echte nestbouw valt het niet te noemen. Binnen een groep wordt er door één koppel tegelijk gebroed, de andere groepsleden helpen bij het verzorgen van de jongen. Van de twee eieren per legsel wordt er vaak maar één jong groot, de concurrentie in het nest is letterlijk moordend. Alleen als er echt heel veel voedsel voorhanden is, vliegen er soms meerdere jongen uit. Een sprinkhanenplaag kan zo'n positieve invloed hebben.

De eieren komen na 30 dagen broeden uit, de jongen blijven wel tot 12 weken in het nest voor ze uitvliegen. Pas als ze 3 of 4 jaar oud zijn, zijn ze zelf geslachtsrijp en verlaten ze de ouders om een nieuwe groep te zoeken of te vormen.

Ons artikel over de noordelijke hoornraaf vindt u HIER.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.