allevogels


advertentieruimte

Passer diffusus
foto Ton Figee

Zuidelijke Grijskopmus - Passer diffusus - Southern Grey-headed Sparrow

Naast de "gewone" grijskopmus, de Passer griseus, gaat dit artikel over de zuidelijke grijskopmus, deze is voor het eerst beschreven door Smith in 1836. Deze grijskopmus leeft, zoals de naam al doet vermoeden het meest zuidelijk. Deze heeft minder opvallende witte stippen in de vleugels, is wat lichter van kleur, iets kleiner en heeft een kortere staart en een kortere snavel.

Eén theorie is dat de grijskopmus heel lang geleden door geografische verschuivingen is verdeeld in 5 populaties. Deze ontwikkelden alle hun eigen overlevingsstrategie en zodoende zijn er nu dus verschillende soorten en/of ondersoorten. Exemplaren van de verschillende soorten kruisen normaliter niet met elkaar, ook niet in overlappende leefgebieden.

In elk geval is de grijskopmus een mooie, stevige vogel, die in het zuiden Afrika, ten zuiden van de lijn Gabon - Kenia. Ze leven zoals hier de huismussen voorkomen; van oorsprong als bewoner van uitgestrekte savannes en niet te dichte bossen, nu ook heel veel in bewoond gebied, speciaal op land- en tuinbouwgronden.

Het is een mus en dus een echte omnivoor, zaden echter vormen het grootste bestanddeel van het menu. De grijskop eet beduidend vaker fruit en zeker ook meer insecten, echt meer dan andere mussensoorten. Het voedsel wordt voornamelijk op de grond gezocht, meestal in flinke groepen. Deze groepen, van gemiddeld 50 vogels, zijn niet echt trekvogels maar trekken wel van voedselplek naar voedselplek.

In het broedseizoen vormen zich koppels, het is niet bekend of deze koppels ook meerdere jaren samen blijven. Als nest wordt van gras, riet en bladerreepjes een komvormig nestje gemaakt, meestal in een boom of struik, maar ook onder dakranden of in natuurlijke holtes. De pop legt per legsel meestal 3 eitjes, die door beide ouders bebroed worden. Al na 12 of 13 dagen komen de jongen op dezelfde dag uit en ook het voeren wordt door beide oudervogels gedaan. De eerste week voeren de ouders voornamelijk insecten en klein fruit, zaden komen pas later. Als de jongen 16 dagen oud zijn, vliegen ze uit.

Informatie over andere mussen op onze site vindt u hier:
"gewone"Grijskopmus
Bruinrug goudmus
Huismus
Kaapse mus

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.