allevogels


advertentieruimte

Streptopelia turtur

Zomertortel - Streptopelia turtur - Turtle Dove

De Zomertortel heeft meerdere namen. Zo wordt hij ook tortelduif, bostortel of Europese tortel genoemd. De naam zomertortel dankt hij aan het feit dat hij alleen in de zomermaanden in onze omgeving voor komt. Het is een vogel die namelijk overwintert in Afrika. Hij is ongeveer 28 centimeter lang en is zeer herkenbaar aan zijn schubpatroon op de rug. Ook heeft hij een herkenbare zwart met blauwe tekening in zijn nek. Deze tekening en het schubpatroon ontbreekt bij de jonge vogels.

De zomertortel is een echte zaadeter, hij is bijvoorbeeld dol op de zaaddozen van de diverse akker onkruiden, maar ook een maiskolf smaakt hem lekker. Ook is er speciaalvoer voor deze vogel op de markt.

De zomertortel is voor de beginnende liefhebber een ideale vogel om mee te starten. Door zijn rustige aard en zijn goede omgang met andere vogels is hij makkelijk te houden. In het broedseizoen kan hij makkelijk 3 rondes groot brengen. Men dient aan het einde van het kwekseizoen wel rekening te houden met de koudere dagen, daar de jongen anders wel eens door de rui kunnen verzwakken, met alle gevolgen van dien. Het nest wordt zelf gemaakt in een boom of struik, maar ook eeen half open nestkast wordt gebruikt.

Door de grote veranderingen in onze akkerbouw, het verdwijnen van houtwalletjes en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar ook door het jagen op deze vogel in Frankrijk, komt de zomertortel steeds minder voor in ons land.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.