allevogels


advertentieruimte

Euodice cantans

Zilverbekje - Euodice cantans - African Silver-Bill

Het zilverbekje leeft in de droge gebieden rond de evenaar in Afrika. Je treft hem hier aan in de lagere gedeeltes, vaak tussen doornstruiken of in het grasland. Bij uitzondering kom je hem tegen op hoogtes boven 1500 meter. Het zilverbekje heeft veel weg van het in Azië levende loodbekje (Euodice malabarica). Sommige mensen halen deze soorten nog wel eens door elkaar, terwijl het verschil redelijk makkelijk is te zien. De wildkleur zilverbek heeft namelijk een volledig zwarte staart, terwijl er bij het loodbekje een witte plek in zit.

Door de mens zijn in de loop der jaren diverse mutaties ontdekt, of overgekweekt van het loodbekje. In de twintigste eeuw zijn de mutaties; Bruin, Donkerbuik, Ino en Opaal vastgelegd. In deze eeuw zijn Grijs, Bleekrug en Geelstaart vastgelegd. Donkerbuik is vervolgens weer gekruist met de andere genoemde kleurslagen, waardoor een combinatie van donkerbuik met een andere mutatie is ontstaan.

In het wild komen 2 ondersoorten voor, te weten Euodice cantans cantans en Euodice cantans orientalis. Aan het begin van de twintigste eeuw werden ook nog de ondersoorten Euodice cantans inomata en Euodice cantans meridionalis erkend, maar deze laatste twee worden heden ten dagen niet meer erkend als aparte ondersoort. Het grootste verschil tussen de ondersoorten cantans en orientalis is dat de orientalis een duidelijk flanktekening heeft terwijl deze bij de cantans nauwelijks herkenbaar is.

In gevangenschap kunnen de vogels uitstekend gehouden worden op een zaadmengsel voor tropische vogels, aangevuld met onkruidzaden en trosgierst. In de broedtijd dient u buffalowormen, eventueel miereneitjes en eivoer aan te bieden. Tevens kunt u in beperkte mate groenvoer aanbieden. In het wild leven ze hoofdzakelijk van gevallen graszaden. Soms wordt er ook wel zaad van de planten afgehaald, maar dit is maar minimaal.

Het zilverbekje is uitstekend te houden in een gezelschapsvolière, daar het een rustig vogeltje is en het veel soorten om zich heen verdraagt. In de broedperiode is hij wel wat schrikkerig, maar hij verlaat niet snel zijn nest. U kunt hem zowel in een buitenvolière als in een huiskamervolière houden. De aanwezigheid van begroeiing wordt zeer op prijs gesteld, maar is niet per sé noodzakelijk.

Het nest van een zilverbekje is een eenvoudig nest. De hoeveelheid eitjes die wordt gelegd verschilt erg sterk per koppel, maar ook per broedronde. Soms worden er maar 4 of 5 eitjes gelegd maar er komen ook nesten met acht eitjes voor. De eieren worden door zowel de pop als de man bebroed. Na een dag of twaalf komen de eitjes uit. De jongen verlaten na ongeveer 22 dagen het nest, maar keren hier 's avonds weer naar terug om de nacht door te brengen. Na ongeveer 35 dagen zijn de jongen volledig zelfstandig en kunnen ze eventueel van de ouders gescheiden worden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.