allevogels


advertentieruimte

Turdus philomelos

Zanglijster - Turdus philomelos - Song Thrush

De zanglijster is ongeveer 22 centimeter groot, waarmee hij een stukje kleiner is, dan de grote lijster. Hiermee wordt hij vaak verward, terwijl het verschil duidelijk waarneembaar is. De stippen op de borst zijn bij een zanglijster pijlvormig, terwijl ze bij de grote lijster rond zijn.

De zanglijster kent 2 ondersoorten, die beide in Europa leven.

  • Zanglijster (Turdus philomelos philomelos)
  • Kleine zanglijster (Turdus philomelos clarkei)

De voeding van een zanglijster bestaat uit slakken, keverlarven, duizendpoten en wormen. In de nazomer eet hij ook verschillende soorten bessen. Van dit alles heeft de huisjesslak de meeste voorkeur. De lijster slaat het huisje stuk op een steen, die ze de "lijstersmidse" noemen. Vaak gebruikt hij hiervoor dezelfde steen, bij deze steen weet hij tenslotte dat het werkt, waardoor er een hoopje slakkenhuizen rond de steen komt te liggen.

Een gevaar van het eten van huisjesslakken is dat hij hieraan dood kan gaan. Dit is geen natuurlijk proces, maar wordt door ons mensen veroorzaakt. Veel mensen strooien tenslotte slakkengif, waardoor de zanglijster dit ook binnenkrijgt. Dit kan de dood tot gevolg hebben voor deze vogel en eventueel zijn jongen.

De zanglijster is een zogenaamde "gedeeltelijke standvogel", hij vertrekt tussen eind september en begin oktober richting het zuiden van Europa, terwijl de eerste alweer rond de jaarwisseling terug zijn. Er zijn ook zanglijster die helemaal niet weggaan. Deze zitten dan vaak in de stad of in een dorp, waar voldoende voedsel te vinden is.

Het nest wordt door de pop laag bij de grond gebouwd. Hierin worden 3 tot 6 hemelsblauwe eieren gelegd, die 13 tot 14 dagen door de pop bebroed worden. Ongeveer 4 weken na uitkomst verlaten de jongen het nest, hierna worden zo nog ongeveer 3 weken bijgevoerd door de ouders.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.