allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Bubo lacteus

Verreaux oehoe - Bubo lacteus - Milky Eagle Owl

De Verreaux oehoe wordt ook wel de melkwitte ooruil en melkoehoe genoemd, ook in het Engels heeft de vogel meerdere namen. Behalve milky eagle owl wordt hij wel giant eagle owl en Verreaux's Eagle-owl genoemd. Het gaat allemaal over dezelfde vogel; de Bubo lacteus. Ook een prima naam zou "vreet-uil" geweest zijn, het zijn echt ongelooflijk grote eters.

Deze bijzonder grote uil, hij wordt tot wel 75 cm groot, kan een spanwijdte bereiken van tegen de 2 meter. De soort is in 1820 ontdekt door Coenraad Jacob Temminck, een Nederlandse zoöloog. De Verreaux oehoe komt voor in Afrika, met name in en rond Kenia. Hij leeft in en rond bossen met veel acasia's en rond rivieren. Het is een nachtactief dier, hoewel hij ook in de vroege ochtend en de avondschemering jaagt. Overdag slaapt hij vaak open en bloot op een boomtak.

Waar onze inheemse uilen het meestal met prooien als muizen en mollen doen, is de Verreaux oehoe een veel serieuzer jager. Hij vangt alles, van vliegende insecten, slangen en reptielen tot prooien die soms zelfs groter zijn dan hijzelf. Allerlei vogels tot het formaat van ibissen en reigers zijn niet veilig voor hem en ook alle knaagdieren en zelfs sommige kleine andere zoogdieren moeten oppassen. Deze veelvraat schaamt zich ook niet voor een flink portie aas dat achtergelaten wordt door de grote katten.

In de broedtijd zoekt het vrouwtje een geschikte nestholte, meestal in een oude boom. Ze legt 2 witte eieren die ze zelf in 6 weken uitbroedt. De man voert de pop dan op het nest en moet dus dubbel zoveel prooien vangen in die periode. Zodra het eerste jong uitgekomen is, is het voeren, voeren en nog eens voeren geblazen. Als het jong maar even iets tekort dreigt te komen, eet hij net zo gemakkelijk het tweede, iets kleinere jong op.
Het jong, of bij voldoende voedselaanbod de 2 jongen, vliegen uit als ze zo'n 60 dagen oud zijn en blijven dan nog zeker een maand om voedsel bedelen bij de ouders.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.