allevogels


advertentieruimte

Spatula clypeata

Slobeend - Spatula clypeata - Northern Shoveler

Deze forse eend, hij meet rond de 45 tot 50 cm, werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door Linnaeus, in zijn werk uit 1758. Er zijn nooit ondersoorten beschreven, wel kruisingen met heel veel andere eendensoorten.

Slobeenden vormen koppels voor het leven en leven buiten de broedtijd vaak in groepjes van rond de 10 tot 20 dieren. Ze leven in het voorjaar en de zomer verspreid over het gehele noordelijk deel van de aarde. In de winter in wateren tussen Azië en Australië, in Zuid-Amerika en in Afrika. Deze eenden kunnen zowel in zoet, brak als zout water leven.

Slobeenden filteren met hun snavel voedsel uit het water, de randen van de lange snavel zijn daarvoor uitgerust met ruim 100 kartels, het lijken een soort "tandjes". Terwijl het water weg kan lopen, blijven de prooidiertjes hangen achter de randen.
Hoewel slobeenden tot de duikeenden behoren, duiken ze veel minder vaak naar voedsel dan andere soorten, ze foerageren liever met de snavel half onder water.
Dat voedsel bestaat voor het grootste deel uit kleine waterdiertjes en larven daarvan. Daarnaast eten ze verschillende graszaden en af en toe wat bladeren.

In de broedtijd bouwen koppels een simpel nest op de grond, goed verborgen tussen oeverbeplanting. Een legsel bestaat gemiddeld uit 10 groengrijze eieren. De woerd is in die tijd extreem beschermend en kan het nest en zijn partner zeer fel verdedigen.
De eend bebroedt de eieren ruim 3 weken en als ze het nest even verlaat, spreidt ze vaak wat ontlasting over de eieren, vermoedelijk om deze te verbergen voor roofdieren.

De kuikens zijn zodra ze zijn opgedroogd direct in staat naar het water te lopen en te zwemmen. Beide ouders vangen voedsel voor ze de eerste dagen, de kuikens moeten dit zelf van het wateroppervlak eten.
De jongen kunnen vliegen en voor zichzelf zorgen als ze zo'n 9 weken oud zijn. Uitgevlogen jongen vormen in kustwateren vaak grote groepen die aan het begin van de herfst gezamenlijk de trek beginnen.

Gemiddeld worden slobeenden 8 jaar oud, 10 of 11 jaar komt ook voor. Het record was een eend in Noord-Amerika die ruim 16 werd.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.