allevogels


advertentieruimte

Buteo lagopus

Ruigpootbuizerd - Buteo lagopus - Rough-legged Buzzard

De ruigpootbuizerd is een van de fraaie roofvogels die we (in de winter) ook in Nederland kunnen tegenkomen. Hij lijkt veel op de "gewone" buizerd maar is wat forser en een duidelijker verschil; hij heeft altijd een zwarte band vlak voor het wit van de staart.
Het geslacht Buteo is bijzonder groot en ingewikkeld, er zijn soms maar minieme verschillen tussen soorten en ondersoorten. Om het nog ingewikkelder te maken hebben veel soorten per seizoen verschillende verenkleden, variërend van heel licht tot heel donker en van bijna effen tot gevlekt. Momenteel worden er 172 soorten tot het geslacht gerekend.

Onze ruigpootbuizerd hoort tot de familie der arenden en de Deen Erik Pontoppidan beschreef in 1763 de nominaatvorm, de Buteo lagopus lagopus. Lagopudus is een samengesteld woord uit het Grieks en betekent harige poot.
In 1889 beschreef Menzbier de ondersoort Buteo lagopus menzbieri en in 1914 Hartert de ondersoort pallidus. In 1951 bleek echter uit onderzoek van Dementiev dat het hier om één en dezelfde ondersoort ging, die voortaan menzbieri heet. Deze vogel leeft in en rond Kazachstan en is in zijn geheel wat lichter van kleur dan de nominaatvorm.
In 1883 werd door Nelson de Noord-Amerikaanse ruigpootbuizerd beschreven, de Buteo lagopus sanctijohannis. Deze is veel donkerder dan de andere ondersoorten en leeft vooral in Canada.
In 1931 werd de laatste ondersoort beschreven, ook door Dementiev. Deze Buteo lagopus kamtschatkensis wordt ook wel Siberische ruigpootbuizerd genoemd en leeft in het uiterste oosten van Noord-Azië.

Zoals bij veel roofvogels is het wijf een stuk groter dan de tarsel, wijfjes kunnen ruim 60 groot worden, mannetjes hooguit 50 cm. De spanwijdte van een volwassen wijf kan wel anderhalve meter bedragen. Het zijn slanke en lichte vogels met een maximumgewicht van net boven de kilogram. Op de grootte na is er geen uiterlijk verschil tussen de geslachten.

Zoals al uit de opsomming bleek, komen ruigpootbuizerds voor in Noord-Amerika, Europa en Azië. Ze leven op grote open vlaktes waar ze jagen op kleine knaagdieren. Vooral lemmingen (een muizensoort die wat op hamsters lijkt) staan op het menu. Hoe groter het aanbod lemmingen, hoe meer broedsucces deze buizerd hebben dat jaar. Ook andere muizensoorten en grondeekhoorns worden gegeten, vooral in de seizoenen dat er minder lemmingen zijn.

Om te broeden zoeken deze grote vogels naar geschikte richels op rotsen, maar bij gebrek aan, broeden ze ook in bomen en zelfs op de grond. In Europa broeden ze vaak in Noorwegen. De grootte van het legsel verschilt per keer en is afhankelijk van het voedselaanbod, in goede jaren worden er wel 6 eieren gelegd. In verhouding met de vogels zijn de eieren maar klein, zo'n vijfenhalve centimeter. Deze worden in ruim 4 weken uitgebroed en 7 weken later vliegen de jongen uit. Ze zijn dan vooral bruin, licht gevlekt en ze missen de witte veren het eerste jaar.

De ruigpootbuizerd is een van de weinige grotere roofvogels die ook het zogenaamde bidden beheerst, het stilhangen in de lucht door razendsnel met alleen de vleugeltips te klapperen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.