allevogels


advertentieruimte

Sturnus roseus

Roze spreeuw - Sturnus roseus - Rose-coloured Starling or Rosy Starling

De Roze spreeuw leeft in het zuiden van Europa en in West-Azië. Op Griekse eilanden worden vaak grote groepen gezien als daar de druiven rijp zijn. Het is een spreeuw van rond de 22 cm groot. De vogel leeft in grote groepen en trekt van voedselgebied naar voedselgebied. Ook in West-Europa worden regelmatig exemplaren gespot, vaak in gezelschap van inheemse spreeuwen. De roze spreeuw leeft altijd in de buurt van water, dat kunnen rivieren zijn, maar ook meren, meertjes of zelfs kleine bergbeekjes. In Zuid-Europa leven de kolonies meestal in rotsachtig gebied.

Zoals alle spreeuwen is ook deze fraaie vogel een omnivoor, hij eet vruchten, zaden, maar toch vooral insecten. Hij kan vrij grote insecten in één keer inslikken. Flinke sprinkhanen vormen vooral in de broedtijd het favoriete voedsel. Door de hoge voedingswaarde van sprinkhanen, vormen deze een ideaal voedsel voor de jongen.

In de broedtijd groeien de kopveren van de man uit tot een losse kuif, poppen houden de strakke, gladde kop. Beide geslachten kleuren dan felroze, buiten de broedtijd verandert dit weer in beige.
Deze spreeuwen broeden ook in kolonies en het zijn holenbroeders. Meestal zoeken ze holtes tussen rotsen om een nest in te richten. Ze bouwen een komvormig nest van allerlei (voornamelijk) plantaardig materiaal. Daarin zijn ze niet bepaald kieskeurig, soms gebruiken ze zelfs afval van mensen om het nest te bouwen en te decoreren. Veters, stukjes touw, reepjes plastic en zelfs sigaretten zijn gevonden in nesten.

Een pop kan wel tot 5 eieren per legsel leggen, bij royaal voedselaanbod zelfs 2 nesten per seizoen. De eieren worden 13 dagen bebroed, man en pop broeden om beurten en de jongen worden met hoofdzakelijk dierlijk voedsel grootgebracht.
Jonge roze spreeuwen lijken sprekend op "onze" jonge spreeuwen, alleen hebben de roze een lichte beige buik. Met ongeveer 7 maanden komen de jongen volledig op kleur.

De zang van de roze spreeuw is veelzijdig, het is een goede imitator met een flink volume.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.