allevogels


advertentieruimte

Platalea ajaja

Roze lepelaar - Platalea ajaja - Roseate Spoonbill

De roze lepelaar leeft in de kuststreken van Midden-Amerika. In die streken heeft hij namen als; Pink, Pinky of Curlew. Door zijn roze lichaam in combinatie met karmijnrode vleugels en een bijna oranje staart, is de roze lepelaar een erg opvallende vogel. Het bijzondere aan deze vogel is dat hij de enige van de 6 in wereld voorkomende lepelaarsoorten is die zoveel kleuren heeft. De rest van de lepelaars zijn wit. Tevens is hij de enige die in de nieuwe wereld voorkomt.

Het voedsel wordt verzameld door de snavel door het water te bewegen, terwijl hij zich lopend door het water verplaatst. Dat voedsel bestaat uit ongewervelde diertjes en kleine visjes.

Er is een simpele verklaring voor het op kleur blijven van de roze lepelaars. De lepelaars eten garnalen. Garnalen eten op hun beurt weer algen en algen maken op hun beurt weer hun eigen rode en gele pigmenten aan, die carotonieden worden genoemd. Deze caratonieden zorgen voor de roze kleur van de vogels. Het schijnt zelfs zo te zijn, dat hoe meer garnalen er worden gegeten, des te rozer wordt de vogel.

De nesten worden boven of langs het water in struiken gebouwd. In het nest worden 3 tot 4 eieren gelegd, die gedurende een dag of 24 worden bebroed. Het broeden gebeurt door zowel de pop als de man. Ditzelfde geldt voor het voeren van de jongen.
Jonge lepelaars zijn na een jaar of 3 broedrijp.

De roze lepelaar kan wel 18 jaar oud worden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.