allevogels


advertentieruimte

Neophema 

petrophila

Rotsparkiet - Neophema petrophila - Rock Parrot

De rotsparkiet is voor het eerst beschreven in 1841 door Gould en in 1912 ontdekte Matthews dat er ook nog een ondersoort bestaat, de Neophema petrophila zietzi. Het is een Neophemasoort van ongeveer 22 cm groot en de vogel is overwegend olijfgroen dat mooi contrasteert met het helder blauw in de vleugels en in de voorhoofdsband.
Rotsparkieten leven aan de zuidwestkust van Australië in ruige streken met grasland, rotsen en brak water. Ook in en rond zandduinen voelen ze zich thuis.

Rotsparkieten zijn rustige en sociale vogels, ze leven vaak per paar en soms in kleine groepjes. Poppen hebben iets meer lichtblauw om het donkerblauw dan mannen, verder lijken ze sprekend op elkaar. Ze zijn monogaam en trekken vele jaren samen op.

Deze vogels foerageren op de grond en in laag struikgewas. Ze eten graszaden en vruchtjes van planten die in de half-zoute omgeving groeien. Tijdens het voedsel verzamelen vallen ze nauwelijks op, het groen blijkt dan een perfecte schutkleur.

Als geschikte nestplaats zoeken rotsparkieten meestal een holte vlakbij of zelfs boven een plas of stroompje, zo zijn de nesten goed beschermd tegen de meeste soorten roofdieren. De naam zegt het al, ze broeden graag tussen de rotsen.
Na verschillende paringen legt de pop gemiddeld 5 witte, vrij kleine eieren. De pop broedt alleen en na 17 tot 19 dagen kruipen de jongen uit het ei. Dan begint de drukke tijd voor de ouders, voeren, voeren en nog eens voeren.
Omdat ze alleen plantaardig voedsel voeren, groeien de jongen vrij traag, ze blijven ruim 4 weken in het nest. Ook daarna blijven de oudervogels ze voeren tot ze helemaal zelfstandig zijn, dat is als ze 10 weken oud zijn. De jonge rotsjes lijken dan sprekend op de ouders, alleen de voorhoofdsband ontbreekt nog, die komt pas als de vogels 5 maanden oud zijn.

Voor zover bekend zijn rotsparkieten nooit uitgevoerd uit Australië, Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat hun leefgebied voor de mens erg ontoegankelijk is.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.