allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Columba Livia

Rotsduif - Columba livia livia - Rock Pigeon
stadsduif - Columba livia domestica - Feral Pigeon
postduif - Horming Pigeon

De rotsduif leefde oorspronkelijk alleen in Europa, Noord-Afrika en een deel van Azië maar tegenwoordig kom je hem over heel de wereld tegen. Hij leeft in bossen, in en rondin gebergtes, maar net zo gemakkelijk in de tuin achter het huis.

De rotsduif is de voorvader van al onze stadsduiven (Columba livia domestica) en postduiven. Vroeger werd de rotsduif gebruikt vanwege zijn goede oriëntatievermogen, hij is in staat om over honderden kilometers de weg terug te vinden. Hierdoor werd hij ingezet als vliegende postbode. Later heeft de mens deze eigenschap gebruikt om hem te houden als wedstrijdduif.

De duiven die je tegenkomt op straten en pleinen zijn ook nakomelingen van de wilde rotsduif. Deze hebben geleerd om nauw naast de mens te leven en gebruik te maken van hun voedselresten om in leven te blijven. Deze duiven hebben ook vaak gezelschap van "tamme" postduiven die, nadat ze werden losgelaten om deel te nemen aan vluchten en niet meer terugkeerden naar huis, zich hebben aangesloten bij de stadsduiven.

Een postduif kun je herkennen aan een vaste pootring. Deze ring wordt door de kweker omgedaan om de vogel te kunnen herkennen, als een soort eigendomsbewijs. Postduiven die zich aansluiten bij stadsduiven worden soms gevangen, waarna ze teruggegeven kunnen worden aan de rechtmatige eigenaar. Mocht iemand een geringde duif vangen, dan kun je via de website van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie de rechtmatige eigenaar terugvinden.

De rotsduif broedt voornamelijk in bergachtige gebieden, waar hij zijn eenvoudige nest in ondiepe rotsspleten bouwt. Het nadeel van de nestbouw van deze vogel is dat hij een fragiel en vrij open nest bouwt. Hierdoor zijn de eieren een goed zichtbare en gemakkelijke prooi voor roofdieren. Er worden 2 witte eieren gelegd, die door beide ouders gedurende ongeveer 17 dagen worden bebroed. De jongen worden gevoed met een speciaal eiwitrijke afscheiding uit de krop van de oudervogels, kropmelk genaamd. Na ongeveer 30 dagen verlaten de jongen het nest, waarna ze nog enkele dagen, vooral door de duivin, worden bijgevoerd. Rostduiven maken tot wel 3 nesten per jaar, hierdoor blijft de populatie groot. Dit is ook wel nodig, daar duiven vaak bovenaan op de menukaart van roofvogels staan.

Door de wereldwijde verspreiding van deze vogel, zijn er veel ondersoorten beschreven. Hier een overzicht van al deze ondersoorten.

 • Columba livia livia - De nominaatvorm die leeft in de hierboven beschreven gebieden
 • Columba livia atlantis - Leeft in Madera, Azoren en Kaap Verdië
 • Columba livia canariensis - Leeft op de Canarische Eilanden
 • Columba livia gymnocyclus - Leeft van Senegal en Guinea tot Nigeria en Ghana
 • Columba livia targia - Leeft in de bergen van de Sahara tot Soedan
 • Columba livia dakhlae - Leeft in centraal Egypte
 • Columba livia schimperi - Leeft in de Nijl delta
 • Columba livia palaestinae - Leeft in het Midden Oosten
 • Columba livia gaddi - Leeft van Azerbeidzjan en Iran tot Uzbekistan
 • Columba livia neglecta - Leeft in de Centraal Aziatische bergen
 • Columba livia intermedia - Leeft in Sri Lanka en India
 • Columba livia nigricans - Leeft in Mongolië en Noord China

Het voedsel van de rotsduif bestaat oorspronkelijk uit zaden, knoppen, bessen en af en toe grassen en bladeren. Het komt zelfs voor dat er ongewervelde dieren worden gegeten. De stadsduiven hebben zich helemaal aangepast aan de mens en eten, naast het hierboven genoemde voedsel, de restjes die de mens achterlaat op straat. Maar ze genieten uiteraard ook van het voer dat de mensen ze gewoon aanbieden, denk hierbij aan de voederhuisjes met brood en zaden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.