allevogels


advertentieruimte

Rhytipterna holerythra

Rosse treurtiran - Rhytipterna holerythra - Rufous Mourner

De Rosse treurtiran leeft in West-Colombia en Noord-West-Ecuador, ook in de bergen tot op 1200 meter hoogte. Hij heeft een lengte van ongeveer 20 centimeter en weegt rond de 40 gram. Hij is overwegend rood-bruin van kleur, op de borst iets lichter dan op de rug.

Hij houdt zich bijna voortdurend laag bij de grond op, liefst in de beschutting van struiken en bomen.

Zijn voedsel bestaat uit grotere insecten en hun larven en rupsen, maar ook zaden en fruit staan op het menu. Vliegende prooien worden in de vlucht gevangen en opgegeten.

Deze vogel nestelt in oude spechtennesten en in holen in aarden wallen

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.