allevogels


advertentieruimte

Onychognathus morio morio Roodvleugelspreeuw

Roodvleugelspreeuw - Onychognathus morio morio - Red-winged Starling

De Roodvleugelspreeuw, artikel door Ivan de Meester, aangevuld met informatie van de Speciaalclub Insecten- en Vruchtenetende Vogels..

Engels: redwinged starling
Duits: Rotschwingenglanzstar
Frans: roupenne

De 10 soorten van het geslacht onychognathus worden gekenmerkt door roodbruine of vaalbruine vleugels. De "rooivlerkspreeu" (Zuidafrikaanse benaming) meet 27 cm en heeft diepbruine vleugelpennen. De vogel onderscheidt zich door zijn donkere ogen van zijn dichtste familielid, de vaalvleugelspreeuw (onychognathus nabouroup) - ook wel bergspreeuw genoemd - die oranje ogen heeft. De overige lichaamskleuren zijn een mengeling van zwart en staalblauw. Het vrouwtje is te herkennen aan de asgrijze kleur van kop en bovenste borstgedeelte.

De roep is een klaar gefloten "cherlee-eeoo". In zijn habitat broedt de roodvleugelspreeuw in rotsspleten en ook wel op gebouwen. Ze voeden zich met vruchten en insecten. Ook eten ze nectar en onrijpe zaden. Roodvleugelspreeuwen eten ook parasieten uit de vacht van grote grazers, net als de hierom bekend staande ossenpikkers.

Herkomst: Nyassaland, Oost-Afrika, Rhodesië, Natal, Mozambique en Transvaal.

Buiten het broedseizoen leven roodvleugelspreeuwen in grote groepen en zijn ze zeer sociaal. Zodra de vogels broedrijp worden echter, verandert het gedrag drastisch. Ze zijn dan zeer sterk territoriaal en ronduit agressief te noemen.

Man en pop bouwen van grassen, takjes en mos een komvormig nest, dat ze versterken met modder. Het nest bouwen ze meestal op een richel. De pop legt er twee of drie eieren in, deze zijn iets gevlekt. Na drie weken broeden, komen de jongen uit. Ze zijn helemaal zwart en hebben geen nestdons. Als ze een week oud zijn, verschijnen de eerste veerpuntjes en met drie weken vliegen de jongen uit.

De fraaie foto's zijn ook van de hand van Ivan. Ivan; heel hartelijk bedankt!

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.