allevogels


advertentieruimte

Garrulax formosus

Roodvleugelgaailijster - Garrulax formosus - Red-winged Laughingthrush

Roodvleugelgaailijsters behoren tot de grote familie Timaliidae. Ze zijn ongeveer 28 cm groot en hebben een aangename, best luide zang.

Ze leven in China en Vietnam aan de randen van ondoordringbare wouden, bamboebossen en lagere vegetatie. Roodvleugelgaailijsters leven vaak in groepen, variërend van 3 tot 30 exemplaren. Soms worden ze als koppel gezien. Het zijn vogels die liever klauteren dan vliegen, hun poten zijn dan ook sterk ontwikkeld.

Voedsel zoeken ze vaak in groepjes, in struiken op zoek naar bessen en ander fruit en op de grond naar insecten, hun larven, wormen en slakken.

Gaailijsters broeden het liefst uit het zicht van de mens, in dichte struiken. Ze blijken behoorlijk gevoelig voor verstoring, het is al regelmatig gemeld dat ze hun eigen eieren opeten als het nest niet veilig genoeg (b)lijkt. De broedtijd bedraagt 13 tot 16 dagen.

Op het eiland Man (net boven Engeland) leeft een kleine populatie al jaren in het wild, bijna zeker afkomstig uit gevangenschap. De vogels handhaven zich al meerdere generaties in het milde klimaat daar. Heel af en toe zijn er waarnemingen in Nederland gemeld.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.