allevogels


advertentieruimte

Psephotus  
haematonotus

Roodrugparkiet - Psephotus haematonotus - Red-rumped Parrot

De roodrugparkiet is een van de meest gehouden Australische parkieten in Europa. Hij komt oorspronkelijk voor in het zuidoosten van Australië. Het klimaat daar wordt gematigd genoemd, in de zomer heet, in de winter en in de bergen koud tot zeer koud. Hoewel het over het algemeen veel droger is daar, is het wel een reden dat roodruggen ook in Europa goed buiten te houden zijn. Het zijn sterke vogels die zich gemakkelijk aanpassen.

De roodrugparkiet is voor het eerst beschreven door de Engelse ornitholoog John Gould, in 1838. Later is nog een ondersoort gevonden, de Psephotus haematonotus caeruleus, die ook wel bleke roodrugparkiet wordt genoemd. De bleke roodrug leeft iets noordelijker dan de nominaatvorm. Beide soorten zijn rond de 26 cm groot en alleen de man heeft de felrode rug en stuit en gele buik, de pop is overwegend grijsgroen.

Het natuurlijke leefgebied wordt gevormd door niet al te dichte bossen en open vlaktes met liefst doornig struikgewas. Ze blijven vaak in de buurt van plassen en poelen. Ze baden graag dagelijks en in verhouding met andere parkietachtige drinken ze ook veel. In het wild worden roodrugparkieten vaak in groepen gezien, soms in paren. Tegenwoordig komen ze ook veel voor in gecultiveerd gebied als stadsparken en tuinen.

Het hoofdbestanddeel van hun menu bestaat uit graszaden en kruiden(zaden). Daarnaast eten ze fruit, bloemknoppen en jong groen en regelmatig ook insecten. In gevangenschap vormt een zaadmengsel alleen dan ook beslist geen complete voeding.

Roodrugparkieten zijn holenbroeders, in de natuur zoeken ze een hol in een boom, vaak een eucalyptusboom. De nesten die onderzocht zijn, variëren van heel ondiep tot meer dan een meter diep, er zijn zelfs nesten van roodruggen gevonden in de tunnels die ijsvogels gemaakt hadden.
Opvallend genoeg nestelen de vogels vaak heel dicht bij elkaar. Terwijl ze in gevangenschap zeker in de broedtijd vaak erg agressief kunnen zijn, zijn het in het wild haast koloniebroeders te noemen.

Een legsel bevat gewoonlijk 5 of 6 eieren, die door de pop worden uitgebroed in 3 weken. De man voert de pop in die tijd, zij verlaat slechts heel kort af en toe het nest. De jongen worden door beide ouders gevoerd en vliegen uit als ze rond de 40 dagen oud zijn. Ze sluiten zich aan bij de groep van de ouders en zoeken zelf een partner als ze ruim een jaar oud zijn. Roodrugparkieten kunnen 15 tot 20 jaar oud worden.

In gevangenschap is de roodrug vooral bekend vanwege de vele mutaties, er zijn al meer dan 30 mutaties bekend. Midden jaren negentig van de vorige eeuw werden er astronomische bedragen neergeteld voor een bijzondere mutant. Die hausse is voorbij en nu houden sommige liefhebbers zich juist weer bezig met de wildkleur. Die is bijna verloren gegaan en vooral op formaat moet nog veel teruggewonnen worden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.