allevogels


advertentieruimte

Emblema oculata

Roodoor Vuurstaartamadine - Emblema oculata - Red-eared Firetail Finch

Roodoor vuurstaartamadines leven in vochtige bossen aan de kusten en in moerasachtige streken in het zuidwesten van Australië. Ze leven meestal paarsgewijs en ze zijn rond de 11 cm groot. In het wild worden ze zomaar een jaar of 8, soms zelfs nog ouder. Alleen in de broedtijd is er een klein verschil zichtbaar tussen man en pop, de oorvlek van de pop wordt dan een stuk lichter.

Roodoor vuurstaartamadines zijn sterk territoriumgericht, een eenmaal gevormd koppel bezet een territorium voor het leven. Daarin worden wel andere soorten geduld maar geen soortgenoten en ook de "gewone" vuurstaartamadine en de ook verwante Emblema picta's niet.
Door middel van verschillende geluidjes houden de vogels contact met elkaar, elk geluidje lijkt een aparte betekenis te hebben. Bij het naderen van het nest maakt de man bijvoorbeeld een specifiek geluidje om te voorkomen dat hij wordt gezien als indringer. Eerder, als de vogels een nestplaats zoeken, laten ze een 5-tonig geluidje horen als er een plekje geschikt lijkt. De andere partner komt dan om mee te inspecteren. Het is niet snel naar wens, dit zoeken duurt soms dagen voor aan de nestbouw wordt begonnen.

De roodoor vuurstaartamadine is helaas zeldzaam geworden. Een aantal liefhebbers is daarom bezig te proberen door kweek in gevangenschap de soort te behouden. Ondanks dat vuurstaartamadines bijzonder moeilijk te houden blijken, is er toch wat vooruitgang geboekt, het blijkt mogelijk ook deze soort in gevangenschap te kweken.

Eén belangrijke factor blijkt de voeding te zijn, vuurstaarten zijn zeer selectieve eters, ze eten zaden van inheemse planten en een aantal graszaden, waaronder het zeer fijne zaad van de Panicum maximum, ook wel Guinea-gras genoemd. Deze fraaie vuurstaartjes leven voornamelijk in laag struikgewas, op zoek naar voedsel. De graszaden eten ze wel vanaf de grond.
Naast de diverse zaden eten ze ook kruiden, fruit en insecten, vooral krekeltjes.

Een ander punt is dat de roodoor vuurstaartamadine nogal snel gestrest lijkt in gevangenschap. Alleen in grote, goed beplante volières worden kweekresultaten behaald.

Tijdens de kweek zijn ze ronduit agressief en geen andere vogel mag in de buurt van het nest komen. Ze bouwen van grassen een horizontaal nestje hoog in een boom, een beetje in de vorm van onze eendenkorf en de pop legt meestal rond de 5 eitjes. Na zo'n 13 dagen broeden (door man en pop afwisselend) komen de jongen uit en deze vliegen drie weken later uit.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.