allevogels


advertentieruimte

Paroaria coronata

Roodkuifkardinaal - Paroaria coronata - Red-crested Cardinal

De roodkuifkardinaal komt voor in geheel Zuid-Amerika. Hier bewoont hij hoofdzakelijk de (sub)tropische struikgebieden (Shrubland). Roodkuifkardinalen leven vaak als paartjes of in kleine groepen.

De lengte van deze vogel bedraagt ongeveer 18 centimeter. Onderscheid tussen man en pop is niet waarneembaar.

Het voedsel bestaat uit zaden, insecten en fruit. In gevangenschap wordt dit vaak aangevuld met eivoer en uiteraard grit en mineralen.

In het broedseizoen worden 2 tot 5 eieren gelegd, die gedurende 12 tot 13 dagen worden bebroed. Het broeden wordt alleen door de pop gedaan. Na het uitkomen voeren wel beide ouders de jongen. De jongen verlaten na ongeveer 3 weken het nest, waarna ze nog een paar weken door hoofdzakelijk de man worden bijgevoerd.

De jonge vogels hebben ongeveer 2 jaar nodig om volledig op kleur te komen

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.