allevogels


advertentieruimte

Amblyramphus holosericeus

Roodkoptroepiaal - Amblyramphus holosericeus - Scarlet-headed Blackbird

De roodkoptroepiaal leeft in de natte gebieden van Paraguay, Uruguay, het zuiden van Brazilië en het Noord-Oosten van Argentinië. Ook komt er een geïsoleerde populatie in Bolivia voor.

Het voedsel van deze vogels bestaat voor een groot deel uit fruit en zaden, dat ze aanvullen met insecten. Bij het veroberen van dit voedsel wordt hun snavel vaak gebruikt als hamer, om het eten indien noodzakelijk te openen of fijner te maken.

Het nest wordt vaak aan de waterkant gemaakt, hangend aan een paar twijgen. In het nest worden doorgaans 2 eieren gelegd.

De meeste roodkoptroepialen zijn monogaam. Ze leven overwegend in groepen, die in hun eigen territorium leven.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.