allevogels


advertentieruimte

Amadina erythrocephala)

Roodkopamadine - Amadina erythrocephala - Red-headed Finch

Roodkopamadines zijn sterke Afrikaanse vogels van rond de 13 cm, nauw verwant aan de bandvink. In Afrika leven ze in groepen in bomen en struiken in droge gebieden. Alleen in de broedtijd scheiden ze zich af in paren.
Er is heel duidelijk te zien wat de man of de pop is, alleen de man heeft de fraaie rode kop. Ook is de schubtekening bij de man veel contrastrijker, de pop is overwegend beigebruin.

Roodkopamadines zijn bijna altijd wat rustiger dan bandvinken, ook wat storend gedrag naar andere soorten betreft. In een gemengde volière met beschut nachthok doen ze het prima.

Als voedsel is een mengsel van tropenzaad en kanariezaad geschikt, eventueel nog aangevuld met wat grovere zaden als gerst. In de broedtijd nemen ze ook dierlijk voedsel op, buffalowormen voldoen prima.
De roodkopamadine is een grote eter, dat betekent ook dat hij wat extra behoefte heeft aan grit en maagkiezel. Ook badwater wordt graag gebruikt.

De roodkopamadine is ook prima te kweken, een tralienestkastje, een halfopen tropenkastjes of een oud nest van andere vogels bevalt ze al snel. De pop legt per legsel meestal 5 eitjes en beide ouders broeden vanaf het vierde ei 13 dagen. Het duurt vrij lang voor de jongen uitvliegen, meestal zo'n drie weken. Ook daarna worden de jongen nog twee weken door de ouders gevoerd.

De door de NBvV aanbevolen ringmaat is 2,9 mm.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.