allevogels


advertentieruimte

Erythrura psittacea

Roodkop papegaaiamadine - Erythrura psittacea - Red-throated Parrotfinch

Een hele mooie vogel uit Oceanië is de roodkop papegaaiamadine. Een zeer vreedzaam en sociaal vogeltje van ongeveer 12 cm groot dat ook uitstekend in een groepje of samen met andere vogels gehouden kan worden.

De roodkop papegaaiamadine komt in het wild alleen voor op Nieuw Caledonië, een van de eilanden bij Australië. Ze leven daar in bossen, op bamboe- en suikerplantages en in tuinen en parken. Ze worden vaak gezien in groepen, alleen in de broedtijd leven ze per paar. In gevangenschap is koloniebroed ook goed mogelijk mits de vogels de ruimte hebben.

Omdat ze in het begin nog wel eens wat schuw zijn, adviseren wij een kooi of volière met royale afmetingen en wat beschutting in de vorm van beplanting. Vooral in bamboe kunnen ze zich veilig voelen. Van de bamboebladeren scheuren ze reepjes die ze als nestmateriaal gebruiken. Het zijn holenbroeders, ze bouwen vrijstaande nesten in een struik of ze bouwen een nestkast helemaal vol. Zelfs een groot parkietenblok accepteren ze als er maar genoeg nestmateriaal voorhanden is.

Wij adviseren als voedsel een goed tropenmengsel aangevuld met gierst en trosgierst. Daarnaast universeelvoer en kleine beetjes fruit en groenvoer. In de broedtijd eivoer en wat levende, kleine insecten en/of een goede insectenpaté.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.