allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Merops bullockoides

Roodkeelbijeneter of Witkapbijeneter - Merops bullockoides - White-fronted Bee-eater

De roodkeelbijeneter wordt ook wel witkapbijeneter genoemd, het is wel duidelijk waarom. Het is één van de meer dan 20 soorten bijeneters. Roodkeelbijeneters komen voor in grote delen van Afrika, meestal in open gebieden. Ze leven in grote groepen, er zijn groepen waargenomen van meer dan 600 vogels.

Zoals de naam al doet vermoeden eten deze fraaie vogels voornamelijk bijen. Als er niet voldoende bijen zijn, eten ze ook andere, meest vliegende insecten. Ze vangen deze op twee manieren; door vanaf een zitplaats razendsnel toe te slaan, of door stilhangend boven een zwerm een prooi te vangen. De bijeneter ontdoet de bij van zijn angel en gif door de bij met zijn achterlijf een aantal keren stevig langs een tak te wrijven.

Bij deze bijeneters is een van de meest complexe samenlevingsvormen te zien in de hele vogelwereld; binnen een hele grote groep vormen de vogels een hechte band met ongeveer 20 vogels. Zo'n groep van 20 bestaat uit wat koppels, wat eenlingen en een paar jongen van een van de koppels. De groep betrekt en verdedigt een ruim territorium, waar geen enkele voedselconcurrent wordt geduld. Vreemd genoeg mogen soortgenoten van een andere familiegroep wel in het territorium komen.

Het broedgedrag is ook al heel apart, meestal broeden er maar een paar koppels tegelijk. Alle andere vogels uit de groep, ook vogels die al een paar gevormd hebben, helpen bij de voorbereidingen, de verdediging en het voeren van de jongen. In steile rivieroevers worden lange tunnels gegraven, dit doen de bijeneters op het moment dat de grond zacht is na overvloedige regen. Pas als het broedseizoen aanbreekt, worden de tunnels in gebruik genomen. Aan het eind van de tunnel (vaak ruim een meter diep de oever in) wordt een nestholte uitgegraven, meestal door de meest ervaren vogels uit de groep.

Als een pop aangeboden voedsel accepteert van haar partner, kan de broed beginnen. De pop kruipt na de paring de tunnel in en legt in de ovale nestholte 4 of 5 eieren. De man blijft vanaf dat moment dicht in de buurt van de pop en probeert haar te bewaken, want andere mannetjes paren vaak ook met een pop voordat alle eieren gelegd zijn. Jongen uit één nest zijn ondanks de bewaking toch vaak van verschillende vaders.

Man en pop bebroeden om beurten 3 weken de eieren, de andere groepsleden voeren dan beide broedende vogels. Als de eieren uitkomen, wordt de hele groep nog actiever en door het ruime voedselaanbod groeien de jongen erg snel. Na 24 dagen verlaten ze het nest en leren ze zelf voedsel zoeken. Een paar jongen blijven bij de groep, een aantal zwermt uit en vormt later een nieuwe groep.

In Dierenpark Paradisio in België zijn verschillende soorten bijeneters gehuisvest in een fraaie tropische omgeving. Daar hebben we ook bovenstaande foto gemaakt.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.