allevogels


advertentieruimte

Pyrrhura perlata

Roodbuikparkiet - Pyrrhura perlata - Crimson-bellied conure

De roodbuikparkiet was lange tijd onbekend in Europa. Er waren wel enkele vogels in gevangenschap, maar gekweekt werd er niet en de soort was een van de zeldzaamste en kostbaarste soorten. Dit laatste vooral door de combinatie van de zeldzaamheid en het uiterlijk. Vooral de rode buik maakt dit een opvallende soort. Tijdens de wereldtentoonstelling in Rotterdam kreeg de soort meer bekendheid. Het verhaal gaat dat Pélé himself deze soort instuurde. (Dit verhaal kon helaas niet bevestigd worden, maar het is een te mooi verhaal om niet met u te delen).

Zoals op de foto's op onze fotopagina te zien is, kunnen roodbuikparkieten grote variatie in kleur vertonen.

Diergaarde Blijdorp was in 1965 de eerste die het lukte om met deze soort in gevangenschap te kweken. Samen met enkele Zwitserse kwekers is het aan deze dierentuin te danken dat deze soort nog aanwezig is in Europa. Tot 2009 was de soort nog te vinden in de Rivierahal en wat je goed kon zien is dat ondanks alle felle kleuren de soort bijna niet te zien is tussen het groen. Je hoorde de roodbuiken eerder dan je ze zag. En horen doe je ze zeker, want het is een soort die graag van zich laat horen. De hoeveelheid geluid verschilt echt van individu tot individu, maar met name als de vogels broeds worden, is het een soort die luidruchtig haar aanwezigheid kenbaar maakt.

De roodbuikparkiet komt voor ten Zuiden van de Amazonerivier in het Noorden van Brazilië. In een gebied tussen de Madeira en de Tabajos-rivieren. Het is een gebied dat lastig te bereiken is en dat was er mede de oorzaak van dat deze soort voor lange tijd zo zeldzaam was in de avicultuur.
Het betekent ook dat er niet veel bekend was over deze prachtige parkieten. Zo was het niet bekend dat de jongen uitvliegen met een groene buik en dat deze pas later haar dieprode kleur krijgt. Zo werd de roodbuikparkiet oorspronkelijk Pyrrhura rhodogaster genoemd en was de naam Pyrrhura perlata voorbehouden aan de Parelparkiet (nu Pyrrhura lepida). Totdat Thomas Arndt met behulp van vogelhouders, onder wie de bekende Pyrrhurakweker Mevrouw Spenkelink, zich realiseerde dat de opgezette vogels in het Zoological State Institute in München die daar Pyrrhura perlata genoemd werden geen parelparkieten, maar jonge roodbuikparkieten waren. Op deze manier heeft onze hobby bijgedragen aan meer kennis over deze soort welke in haar natuurlijk leefgebied een stuk moeilijker te bestuderen is dan in onze volières.

Tegenwoordig is de roodbuikparkiet een soort die redelijk veel gekweekt wordt en die zowel in de natuur als in gevangenschap niet bedreigd wordt. Het is een erg levendige en sterke vogel die snel vertrouwd wordt met haar verzorger. Het geluid kan een probleem zijn, maar dit verschilt echt van individu tot individu. Qua voer is het belangrijk om een goede zaadmengeling of pellets te geven en dit aan te vullen met voldoende vers fruit en groente. Ofschoon de soort vroeger bekend stond als warmtebehoevende vogels kunnen ze tegenwoordig onverwarmd gehouden worden. Het is wel belangrijk dat de roodbuikparkiet toegang heeft tot een vorstvrij nachthok zodat ze zich indien nodig hierin terug kunnen trekken. Ook is het belangrijk dat ze te allen tijde kunnen beschikken over een broedblok, want zoals alle Pyrrhura’s slapen ze in een hol.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.