allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Cinnyris coccinigaster

Roodbuikhoningzuiger - Cinnyris coccinigaster - Splendid Sunbird

De Roodbuikhoningzuiger hoort bij de grote vogelfamilie Nectariniidae.
Deze familie omvat maarliefst 132 soorten verdeeld over 15 geslachten. Kolibries, suikervogels en honigzuigers behoren ook allen tot deze familie.
Met het verschuiven van de continenten hebben zich aparte groepen gevormd, de honingzuigers bewonen vooral Australië en gebieden daar omheen, de kolibries leven vooral in Zuid-Amerika en het grootste deel van de sunbirds leeft in Afrika.

De Roodbuikhoningzuiger is rond de 10 cm groot, exclusief de verlengde staart van broedrijpe mannen, door die staart kan de vogel 5 cm langer worden. Hij komt voor in grote delen van tropisch Afrika, van savannes tot in hotel-tuinen (dit vanwege de vele bloeiende planten die daar vaak te vinden zijn).
Het hoofdvoedsel van deze vogel is namelijk nectar, zodat veel bloemen bezocht moeten worden. Onder andere de acacia is een belangrijke voedselbron voor deze vogel. De vorm van de snavel en de tong zijn speciaal aangepast aan de vorm van de bloem, de snavel is neerwaarts gebogen, de tongpunt is een soort borsteltje. Om de nectar te bereiken steekt de sunbird zijn snavel meestal in de open bloemkelk, maar als dat niet lukt, prikt hij net zo makkelijk een gaatje in de onderste helft van de bloem, hij moet en hij zal de nectar hebben.

Behalve nectar eet de Roodbuikhoningzuiger ook kleine insecten, zeker in de broedtijd vormt dit een belangrijker deel van het menu. De jongen worden zelfs met voornamelijk insecten grootgebracht. Soms wordt ook zacht fruit gegeten.

Zoals bij veel vogels hangt de broedtijd ook bij deze Roodbuikhoningzuiger af van het voedselaanbod. Bijna altijd is dat het begin van de regentijd, de tijd dat zaden kiemen, planten bloeien en er in overvloed insecten te vinden zijn.
Deze honingzuiger is monogaam en het mannetje verdedigt in de broedtijd zijn territorium bijzonder fel. De pop bouwt van dunne takjes een zeer stevig nest, vaak in de vorm van een uitgerekte peer. Dat nest is waterdicht en isoleert prima en de binnenkant wordt bekleed met veertjes en ander zacht materiaal. Ze legt daar 2, soms 3 eitjes in en broedt die ook alleen uit. Mannetjes helpen wel vaak de jongen voeren.
Vanwege de hoge kwaliteit van de nesten èn de goede broedzorg, worden nestjes van Roodbuikhoningzuigers vaak gebruikt door parasitaire broeders zoals de koekoek. Misschien wel daarom en om bescherming te vinden tegen rovers (slangen) maken Roodbuikhoningzuiger hun nest steeds vaker in de directe nabijheid van menselijke bebouwing.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.