allevogels


advertentieruimte

Eudocimus ruber

Rode Ibis - Eudocimus ruber - Scarlet Ibis

De Rode ibis is een vreemde vogel, hij is namelijk eigenlijk niet rood. Dat vraagt om enige uitleg natuurlijk. Deze ibissen hebben van oorsprong bruingrijze en witte veren, ook jonge rode ibissen hebben die kleuren. Alleen door de natuurlijke aanleg om kleurstoffen uit hun voedsel op te nemen, kleuren de vogels langzaam rood tot de rode ibissen die wij kennen. De befaamde Zweedse arts, plantkundige, zoöloog en geoloog Carl Linnaeus beschreef deze prachtige vogels voor het eerst in 1758.

Rode ibissen zijn rond de 60 cm groot en man en pop zijn uiterlijk ongeveer gelijk. De man is wel iets groter en hij heeft een wat langere snavel. Ze leven in Zuid-Amerika langs de Amazonerivier en komen voor in Brazilië, Colombia, Venezuela, Guyana, Frans Guyana, op Trinidad en Tobago en in Suriname. In Suriname leeft zelfs de helft van de wereldpopulatie van deze soort.
Ook in Noord-Amerika, met name in Florida, leeft deze ibis in het wild, maar onderzoek heeft aangetoond dat die populatie geheel afstamt van ontsnapte of vrijgelaten exemplaren.

Het voedsel van deze ibis bestaat voornamelijk uit kikkers, krabben en kreeftachtige, waaronder garnalen. Vooral de rode krabbetjes en kreeftjes leveren de bouwstoffen voor de rode kleur en in jaren dat er minder van deze prooidiertjes zijn, blijven de jonge vogels dan ook langer lichter gekleurd.

Ibissen zijn zeer sociale vogels, ze leven altijd in flinke groepen. Ze foerageren samen en aan het eind van de dag vliegen ze als groep terug naar hun slaapbomen. Vlak voor het broedseizoen vormen ze koppels die alleen dat seizoen bij elkaar blijven. Na een jaar worden er nieuwe koppels gevormd. Rode ibissen broeden alleen in jonge bomen van één soort, de parwaboom. Dit is een grote boom die groeit in vrij zout water van de mangrovebossen. Per boom broeden soms wel 20 koppels, ze hebben maar een klein territorium nodig.

De pop legt per legsel gemiddeld 3 eieren, die 22 dagen bebroed worden voor de jongen er uit kruipen. De jongen worden door beide ouders gevoerd, om de beurt vliegen de oudervogels naar ondiepe plassen om voedsel te verzamelen, de partner blijft op het nest tot de ander terug is. Na 4 weken klimmen de jonge ibissen uit het nest en beginnen hun vleugels te oefenen. Meestal na 3 dagen van vleugeloefeningen vliegen ze echt uit.
In het wild worden rode ibissen gemiddeld 15 jaar oud.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.