allevogels


advertentieruimte

Merganetta armata

Riviereend - Merganetta armata - Torrent Duck

De riviereend is een forse eend van rond de 45 cm die leeft in het westen van Zuid-Amerika. Hij komt voor in Venezuela, Colombia, Chili, Peru en Argentinië. Hij leeft in snel tot zeer snel stromend water, in bergbeken en rotsachtige stromen dus vooral. Van de riviermondingen aan de kust tot op hoogtes van 4500 meter wordt hij gezien.
Het is een uitstekend zwemmer en duiker die vooral stroomafwaarts foerageert, tegen de stroom in zou veel te veel energie kosten, die verplaatsing doet deze eend meestal vliegend.

Er zijn 4 ondersoorten bekend:

  • de nominaatvorm is de Chileense riviereend, de Merganetta armata armata
  • dan is er de Noordelijke Chileense riviereend, Merganetta armata berlepschi
  • de Colombiaanse riviereend, Merganetta armata colombiana
  • en de Peruaanse riviereend, Merganetta armata leucogenis
  • .

Er zijn maar kleine uiterlijke verschillen tussen de diverse ondersoorten, soms lijken vooral de vrouwtjes erg op elkaar, de verschillen tonen het meest bij de mannetjes.
Bij de nominaatvorm is de rug van de woerd vooral grijs en de buik kastanjebruin.
De Colombiaanse woerd is een stuk lichter en meer grijs op de buik.
Onder de woerden van de Peruaanse riviereend komen grote uiterlijke verschillen voor, de vrouwtjes van deze ondersoort zijn over het algemeen wat kleiner dan die van de andere ondersoorten en ze hebben een meer oranje keel en een gelere snavel.

Riviereenden houden er per koppel of per familiegroep een flink territorium op na, de woerd heeft sporen aan zijn poten waarmee hij indringers kan verjagen en zelfs verwonden. Binnen hun territorium, dat bestaat uit vaak een hele rivierloop, duiken deze eenden naar alles wat beweegt en in de snavel past. Ze eten allerlei waterinsecten, wormen, kreeftjes, mosselen en andere schelpdieren en soms ook vis. Ze kunnen erg goed duiken en zelfs stukken onder water tegen de sterke stroom in zwemmen. Als ze schrikken of belaagd worden, kunnen ze ruim een minuut onder water blijven en wegzwemmen.
Veel van hun voedsel wordt in de stroming gevangen, maar deze sterke watervogels kunnen ook onder rotsen, overhangende boomwortels en door krachtige stroomversnellingen zwemmen om een prooi te bemachtigen.

Riviereenden zijn monogaam en vormen koppels voor het leven. De woerden bevestigen hun band met het vrouwtje regelmatig door te showen. Met veel gespetter slaan ze hun vleugels en poten op het wateroppervlak en ook zwemmen ze heel vaak rondjes rond hun partner, ook buiten de broedtijd.

Als echte holenbroeders zoeken deze eenden een natuurlijke holte tussen rotsen om een nest te maken. Van grassen, waterplanten en veren maken ze komvormig nest. De woerd helpt bij de nestbouw en later bij de bescherming van de jongen maar broedt niet mee. Er worden per legsel meestal 4 eieren gelegd die het vrouwtje maar liefst 6 weken moet bebroeden voor ze uitkomen.
De jonge eendjes zijn gestreept en gevlekt en kunnen vrijwel direct zwemmen. Ze kennen ook geen angst voor het water, zodat pa of ma ze regelmatig uit een iets te snelle stroom moet redden. De ouders verzamelen nog weken lang voedsel voor de jongen en deze blijven vaak zelfs zo'n 10 maanden in de buurt voor ze een eigen territorium moeten vinden.
Jonge riviereenden zijn bleker dan de oudervogels en hebben gestreepte flanken. Ze komen pas helemaal op kleur als ze een jaar oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.