allevogels


advertentieruimte

Passer montanus

Ringmus - Passer montanus - Tree Sparrow

De ringmus is een iets minder bekend neefje van onze huismus (Passer domesticus). Hij lijkt ook wel wat op de mannetjes-huismus. Een opvallend verschil is de kleur van de kop, die is bij de ringmus kastanjebruin en niet grijs als bij de huismus. Dan is er natuurlijk de witte ring in de nek waar de vogel zijn naam aan dankt. Nog een ander verschil; bij de ringmus zijn mannetjes en vrouwtjes even mooi gekleurd.

Er zijn verschillende ondersoorten van de ringmus beschreven, maar de geleerden zijn het nog lang niet eens over het werkelijke aantal. Behalve in Europa leven ook veel ondersoorten in Azië en over een groot aantal is nog discussie, sommige ondersoorten zouden aparte soorten zijn. Wij noemen hier de volgende ondersoorten:

  • Passer montanus montanus
  • Passer montanus transcaucasicus
  • Passer montanus dilutus
  • Passer montanus tibetanus
  • Passer montanus saturatus
  • Passer montanus malaccensis
  • en Passer montanus hepaticus

Ringmussen zijn iets minder stadsvogels dan de huismus, ringmussen houden van wat meer groen. In agrarische gebieden en rond dorpen met veel groen komen ze nog veelvuldig voor. Ringmussen leven in groepjes en zijn redelijk honkvast. Alleen bij extreme kou willen ze nog wel eens naar Zuid-Europa trekken maar dit is geen standaardpatroon. Als het erg koud is in Noord-Europa, komen er wel musjes daarvandaan bij ons overwinteren.

Het menu is gevarieerd, naast alle mogelijke zaden eten ringmussen ook kleine insecten. Veel (blad)luizensoorten worden gegeten en ook spinnetjes en allerlei larven.

Ringmussen zijn holenbroeders, ze broeden van nature in boomholtes maar maken ook graag gebruik van ruimtes in daken, schuren en van nestkasten. Half april beginnen de mannetjes uitgebreid te baltsen, het typerende mussengeluid lijkt dan wat langgerekter. Poppen richten met fijne grassen, dons en haren een nestholte in en leggen gemiddeld 4 eitjes per legsel. In een goed seizoen (bij voldoende voedselaanbod dus) kunnen er 3 legsels grootgebracht worden.
De eitjes worden 13 dagen bebroed en de jongen worden grootgebracht met veel dierlijk voedsel. Ze vliegen uit als ze net 2 weken oud zijn en blijven dan nog eens 2 weken om voedsel bedelen bij de ouders.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.