allevogels


advertentieruimte

Padda Oryzivora

Rijstvogel - Padda Oryzivora - Rice Bird

De rijstvogel is met zijn 13 tot 14 centimeter qua afmeting een redelijk geschikte vogel voor de gezelschapsvolière. Zijn gedrag in een klein ruimte zorgt echter vaak voor nestverstoring van andere vogels. Daarnaast is hij redelijk fel tegen kleinere soorten.
De oorsprong van de rijstvogel ligt op de eilanden Bali en Java. Hier wordt hij door de enorme jacht op deze vogels, om ze te gebruiken in de siervogelhandel, enorm bedreigd. Deze vangsten, met name in de jaren tussen 1960 en 1970, hebben er toe geleid dat de vogels op de rode lijst van de IUCN terecht zijn gekomen. Hierdoor is hij ook toegevoegd aan de cites-lijst en wel in appendix II. Dit houdt in dat wildvangvogels volgens bepaalde regels vervoerd moeten worden. Het is daarom raadzaam om al de jonge vogels te ringen. Dit voorkomt namelijk een hoop problemen bij eventuele controle van een bevoegde instantie.

Door tussenkomst van de mens zijn er in gevangenschap inmiddels de volgende mutaties ontstaan: wildkleur (grijs), mokkabruin, roodbruin, pastel wildkleur, opaal wildkleur, opaal isabel, opaal pastel, opaal pastel isabel en wit. De hiervoor genoemde mutaties zijn op het moment van schrijven van dit artikel (in 2013) onder deze naamstellingen bekend. Dit wil niet zeggen dat deze namen hierdoor vaststaan. Gewijzigde inzichten in de mutatie-eigenschappen kan aanleiding zijn om een naam te wijzigen.

Als voedsel voor de rijstvogel een zaadmengsel voor tropische vogels, aangevuld met paddy (ongepelde rijst), onkruidzaden en trosgierst geschikt. In de broedtijd dient u meelwormen en eivoer aan te bieden. Tevens dient u in beperkte mate groenvoer aan te bieden, alsmede geschraapte appel of peer en zo nu en dan wat bessen.

De vogels kunnen gehouden worden zowel in een buitenvolière als in de binnenvolière. De aanwezigheid van begroeiing is niet perse noodzakelijk, maar wordt zeer op prijs gesteld. Let op bij de huisvesting van rijstvogels dat ze voldoende vliegruimte hebben, daar de vogels andere snel zullen vervetten en niet gaan broeden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.