allevogels


advertentieruimte

Acrocephalus schoenobaenus

Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus - Sedge Warbler

De rietzanger is een van de ruim 40 soorten zangvogels binnen het geslacht Acrocephalus. Van die 40 zijn er 15 rietzangersoorten, de rest zijn soorten karekieten.
De rietzanger lijkt het meest op de waterrietzanger, die ook in Nederland voorkomt. Het grootste verschil tussen die twee is de lichte kruin bij de waterrietzanger, bij onze vogel is die gestreept.

Het leefgebied is enorm groot en omvat bijna geheel Europa en grote delen van Azië. Rietzangers zijn trekvogels, de winter brengen ze door in Afrika.
Zoals de naam al doet vermoeden, ze leven voornamelijk in rietvelden en -randen. Daar vinden ze ook hun voedsel, dat bestaat uit heel veel soorten insecten en hun larven; libellen, sprinkhanen, kevers, krekels en allerlei vliegende beestjes staan op het menu. Vooral motten en dansmuggen blijken vaak favoriete prooien.
In koudere periodes eten ze ook besjes.

Rietzangers zijn zo goed als monogaam, koppels blijven jaren lang bij elkaar, maar zodra er een nest verloren gaat, verlaten de poppen vaak hun partner. Die probeert dan weer een ander popje voor zich te winnen door zo mooi mogelijk te zingen.
Buiten hun eigen fraaie zang kunnen ze ook verdraaid goed andere vogels imiteren, alles om een vrouwtje te imponeren en om andere mannetjes op afstand te houden. Rietzangermannetjes blijken namelijk erg gehecht aan hun broedgebied, ze keren er jaren achtereen weer naar terug, al of niet samen met hun eigen partner.

De trek is ook voor deze kleine ukken, ze zijn net 12 cm groot, een zeer zware klus, ze moeten daarom heel veel eten voorafgaand aan die reis, opvetten wordt dat wel genoemd. Veel exemplaren verdubbelen zelfs in gewicht vlak voordat ze moeten vertrekken. De sterksten vliegen in één keer door naar Afrika, tot achter de Sahara, wat zwakkere moeten tussenstops inlassen, met alle risico's die dat meebrengt. Vaak begint de trek al vroeg in augustus, als de jongen sterk genoeg om mee te gaan.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.