allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Reuzenkoekoek - Scythrops novaehollandiae - Channel-billed Cuckoo

De reuzenkoekoek is met zijn gemiddeld 65 cm niet alleen de grootste koekoek maar ook de grootste broedparasiet ter wereld, exemplaren van zelfs 70 cm komen voor. Deze vogels leven in en rond Australië, grofweg komen ze voor in Australië, Indonesië en veel van de tussenliggende eilandengroepen. Ook in Nieuw-Zeeland worden ze regelmatig gezien.
Het is de enige soort in het geslacht Scythrops en er zijn 3 ondersoorten beschreven:

  • Scythrops novaehollandiae novaehollandiae
  • Scythrops novaehollandiae fordi
  • Scythrops novaehollandiae schoddei

De reuzenkoekoek leeft in tropisch warme, vochtige bossen in laaglanden en in mangrovebossen. De meest noordelijke groepen, de ondersoorten fordi en schoddei, die in Indonesië leven, trekken niet, de populaties in Australië trekken vaak wat naar het zuiden als de broedtijd aanbreekt. Voor het broeden zoeken ze gebieden waar hun gastheren goed vertegenwoordigd zijn. Dit zijn fluitvogels en andere grote kraaiachtige.
Net als hun gastheren, eten reuzenkoekoeken veel fruit, grove zaden, insecten en jonge vogeltjes.

Als broedparasiet werken beide geslachten samen, de man dreigt een op het nest zittende vogel aan te vallen en lokt deze zo van het nest. De pop van de reuzenkoekoek legt dan snel een ei in het "gastnest". De incubatietijd van haar ei is wat flexibel en past zich op wonderbaarlijke wijze aan aan dat van de andere eieren in het nest.

De jongen komen gewoon gelijktijdig uit en dit koekoeksjong is op het eerste gezicht ook een stuk vreedzamer dan die van de ons meer bekende soorten. Het jong gooit geen eieren of jongen uit het nest, de ouders merken de eerste 2 dagen niets vreemds. Daarna echter komt de truc, het koekoeksjong groeit veel sneller dan de pleegbroers en -zusjes, met dezelfde hoeveelheid voedsel. Al rond de 5e dag is het koekoeksjong zo groot dat hij simpelweg al het door de ouders aangeboden voedsel opeist, de andere jongen krijgen te weinig, groeien niet meer en sterven.
Heel af en toe legt een pop 2 eieren in een nest, ze maakt dan een ander ei kapot om haar eigen jongen nog meer kans te geven.

Man en pop lijken erg op elkaar, de pop is ietsje bleker en wat meer gestreept op de buik en borst en ook is haar snavel iets kleiner dan die van de man. Jonge vogels zijn te herkennen aan een wat roze snavel en aan veel lichtere uiteinden van de slagpennen. Deze worden pas donker als ze anderhalf jaar oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.