allevogels


advertentieruimte

Dicrurus ludwigii

Rechtstaartdrongo - Dicrurus ludwigii - Square-tailed Drongo

Drongos vormen een groep zangvogels uit de oude wereld. Het zijn luidruchtige, actieve vogels, allemaal zwart en de meeste soorten hebben een gevorkte staart. De rechtstaartdrongo vormt hier de uitzondering; geen vorkstaart maar een rechte staart. De rechtstaart komt voor in geheel Afrika ten zuiden van de Sahara, andere soorten drongo's komen ook in Azië voor, tot in Nepal aan toe. Drongo's onderscheiden zich van Boubou's en ander soorten geheel zwarte vliegenvangers, door hun ogen. Deze zijn rood of bruin, maar niet zwart.

De rechtstaartdrongo is rond de 20 cm groot en ondanks dat bescheiden formaat beslist geen lieverdje. Hij schroomt niet om veel grotere soorten te verjagen of zelfs echt aan te vallen als het om bescherming van zijn nest gaat. De pop is iets minder glanzend dan de man, verder zijn er geen zichtbare verschillen.

Drongo's zijn echte insecteneters, hun jachtmethode is simpel. Ze zitten op een uitstekende tak te wachten tot er een prooi voorbij komt. Deze vangen ze dan in de vlucht of ze duiken bovenop een prooi op de grond. Ze moeten op de grond wel zo jagen, want ze hebben zulke korte pootjes dat lopen over de grond slechts heel erg moeizaam gaat.

De rechtsstaartdrongo's heeft ook nog slim trucje in huis. Hij zit vaak in een boom boven groepen vogels die wel op de grond op zoek zijn insecten. Als zo'n groep de grond flink heeft omgewoeld, laat de drongo plots zijn alarmroep horen; Gevaar!
De vogels op de grond vliegen weg en de drongo duikt op de achtergelaten prooien. Om te voorkomen dat de drongo ongeloofwaardig wordt, gebruikt hij slechts af en toe deze truc, ruim 70% van de gevallen is de alarmroep wel terecht en is er echt een roofdier in de buurt. De gevluchte vogels accepteren dit gedrag omdat een wachtpost op een hoge plaats een uitstekende bescherming biedt.

Als nest maken deze vogels een simpel kommetje, dat ze vaak zo hoog mogelijk in een boom bouwen. De pop legt twee of drie eieren per legsel. Beide ouders broeden afwisselend en ook de zorg voor de jongen is een taak van beide oudervogels.

Hartelijk dank aan Arnout de Vries (oprichter van werkgroep Ploceidae, www.ploceidae.eu) voor determinatie van en informatie over deze vogel.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.