allevogels


advertentieruimte

Corvus corax

Raaf - Corvus corax - Raven

De raaf is de grootste vogel uit het geslacht kraaiachtige (Corvidae), hij meet gemiddeld 63 cm. Met een spanwijdte van ruim 115 cm en een gewicht van ruim een kilo is het dan ook een flinke knaap. De raaf komt voor in Europa en in Noord-Amerika en is van oorsprong een bosbewoner. In de loop der eeuwen heeft hij zich aangepast en tegenwoordig zien we hem ook in en rond steden en dorpen. Het is een schuwe vogel, hij blijft meestal een stuk meer op z'n hoede dan zijn kleinere neefjes de kraaien en kauwen.

Wij kennen de "gewone" zwarte raaf, er zijn echter nog 9 soorten:

  • Corvus albicollis (witnekraaf)
  • Corvus coronoides (Australische raaf)
  • Corvus crassirostris (diksnavelraaf)
  • Corvus edithae (dwergraaf)
  • Corvus cryptoleucus (woestijnraaf)
  • Corvus mellori (kleine raaf)
  • Corvus rhipidurus (waaierstaartraaf)
  • Corvus ruficollis (bruinnekraaf)
  • Corvus tasmanicus (bosraaf)

Raven zijn echte omnivoren, al gaat de voorkeur wel uit naar dierlijk voedsel. Ze eten knaagdieren en kleine vogels, aas, vis, insecten(larven) en wormen, maar ook zaden, bessen en fruit.

Raven zijn monogame vogels, een eenmaal gevormd koppel blijft voor het leven samen. Per koppel verdedigen ze een ruim territorium waarin ook de nestplaats ligt. Dat nest wordt gebouwd in een boom of op een hoge richel.
Van grove takken bouwen de vogels een stevig nest en tijdens het broeden wordt het vaak nog verder afgewerkt. Raven broeden vroeg in het jaar, vaak al in maart en het vrouwtje legt gemiddeld 5 eieren. Alleen het vrouwtje broedt en na 3 weken komen de eieren uit. De man verdedigt fel de omgeving van het nest en helpt voedsel verzamelen voor de altijd hongerige jongen.

De jongen groeien in ruim 5 weken uit tot bijna het formaat van de ouders voor ze het nest verlaten. Van echt uitvliegen is pas een week of twee later sprake, in het begin klauteren ze alleen wat rond het nest. Jonge raven lijken op de ouders maar ze missen het eerste half jaar de glans in de veren. Ook zijn ze wat minder diepzwart.

Een raaf kan (voor een vogel) zeer oud worden, 30 jaar zomaar. Bij de tamme raven die gehouden worden rond de Tower of London zijn zelfs enkele exemplaren al ouder dan 40 jaar. Hoewel van nature schuw, zijn het ook zeer professionele bedelaars en zelfs gauwdieven bij de vele toeristen daar.
Raven zijn zeer intelligente vogels, ze passen zich snel aan aan allerlei omstandigheden en ze gebruiken soms gereedschap om aan voedsel te komen, een stokje om een verstopte prooi uit een hol te jagen en te pakken of een steen om harde noten te kraken.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.