allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Lamprotornis splendidus 
Prachtglansspreeuw

Prachtglansspreeuw - Lamprotornis splendidus - Splendid Glossy-starling

Glansspreeuwen vormen een aparte familie binnen de spreeuwen, de meeste soorten leven in Afrika in tropische gebieden. Zo ook de prachtglansspreeuw. Andere glansspreeuwen zijn:

 • Pijlstaartglansspreeuw (Lamprotornis acuticaudus)
 • Grote glansspreeuw (Lamprotornis australis)
 • Groene langstaartglansspreeuw (Lamprotornis caudatus)
 • Bronsstaartglansspreeuw (Lamprotornis chalcurus)
 • Groenstaartglansspreeuw (Lamprotornis chalybaeus)
 • Blauwoorglansspreeuw (Lamprotornis chloropterus)
 • Zwartbuikglansspreeuw (Lamprotornis corruscus)
 • Koperstaartglansspreeuw (Lamprotornis cupreocauda)
 • Hildebrandts glansspreeuw (Lamprotornis hildebrandti)
 • Emeraldspreeuw (Lamprotornis iris)
 • Meve's langstaartglansspreeuw (Lamprotornis mevesii)
 • Roodschouderglansspreeuw (Lamprotornis nitens)
 • Principe-glansspreeuw (Lamprotornis ornatus)
 • Puperkopglansspreeuw (Lamprotornis purpureiceps)
 • Purperglansspreeuw (Lamprotornis purpureus)
 • Blauwe langstaartglansspreeuw (Lamprotornis purpuropterus)
 • Koningsglanspreeuw (Lamprotornis regius)
 • Shelley's glansspreeuw (Lamprotornis shelleyi)
 • Driekleur glansspreeuw (Lamprotornis superbus)
De prachtglansspreeuw is in 1822 voor het eerst beschreven door Vieillot. De ornitholoog Vieillot beschreef een groot aantal vogels en hij was een van de eerste ornithologen die de rui van vogels en hun anatomie bestudeerde en vastlegde.

Prachtglansspreeuwen zijn de grootste glansspreeuwen en komen vooral voor in het noordwesten van Tanzania. Ze leven in open gebieden met ruige vegetatie en ze eten allerlei insecten en verschillende soorten fruit. Zoals veel spreeuwensoorten, jagen ook de prachtglansspreeuwen vaak door met geopende snavel door grassen en mossen te woelen. Op gevoel klappen ze de snavel dicht als een prooi gevonden is.

De zang van deze fraaie vogels is zeer gevarieerd, het zijn goede imitators. Ze kunnen dit zo goed dat zelfs vogels die ze nadoen er soms door in verwarring worden gebracht. Het geluid draagt ook erg ver, zodat het voor vogelaars en ornithologen erg moeilijk is uit te vinden waar de vogels precies zitten.

De prachtglansspreeuw is een holenbroeder, gewoonlijk zoekt hij een geschikte holte in een boom, maar er zijn ook nesten gezien in de bodembegroeiing. De pop leg meestal 3 of 4 witte eieren, die al na 12 dagen broeden uitkomen. Zowel man als pop voeren de jongen over het algemeen bijzonder goed, zodat de jongen snel groeien en al met 16 of 17 dagen uit het nest komen. Ze kunnen dan vaak nog niet eens vliegen. Ze worden dan nog zeker 3 weken door de ouders gevoerd en in de gaten gehouden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.