allevogels


advertentieruimte

Port Lincoln - Barnardius zonarius zonarius- Australian Ringneck

De 38 cm grote Port Lincolns zijn vogels die zich makkelijk aanpassen aan het gebied waar ze wonen. Dit heeft er toe geleid dat ze inmiddels al in een derde deel van Australië voorkomen. Ze leven daar als paartje of komen voor in kleine groepjes. Het liefst begeven ze zich langs waterkanten en vlakten met struikgewas, maar ook een open bos schuwen ze niet.

Man en pop lijken erg veel op elkaar, er is echter een klein detail waardoor je het verschil kunt zien. De meeste poppen hebben onder hun slagpennen een witte streep. Sommige jonge mannen kunnen deze streep ook tonen, maar deze verdwijnt na de eerste volledige rui.

Naast de nominaatvorm kent deze soort ook nog een heel bekende ondersoort Barnardius zonarius semitorquatus. Deze vogel wordt bij ons Twenty-eight genoemd.

De vogel dient bij voorkeur gehouden te worden in een volière waarvan een gedeelte open is, zodat ze lekker kunnen badderen in de regen. Is deze mogelijkheid niet aanwezig, dan dient voldoende badgelegenheid te worden aangeboden.

De pop legt 4-6 eieren, die in ongeveer 19 dagen worden uitgebroed. De jongen verlaten na ongeveer 35 dagen het ouderlijk nest. Een week of 3-4 later zijn de jongen zelfstandig.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.