allevogels


advertentieruimte

Aratinga canicularis

Petzparkiet - Aratinga canicularis - Orange-fronted Parakeet or Orange-fronted Conure

De petzparkiet is een middelgrote parkiet die in het wild voorkomt aan de westkant van Centraal-Amerika. Hij is ongeveer 25 cm lang. Behalve het oranje voorhoofd valt in de vlucht direct de lange gepunte staart op. Er is geen geslachtsverschil zichtbaar. Er zijn naast de nominaatvorm nog twee ondersoorten:

  • de nominaat is de Arantinga canularis canularis
  • de Arantinga canularis eburnirostrum, deze heeft een smallere oranje band op de kop.
  • de Arantinga canularis clarae, heeft een nog minder opvallende voorhoofdsband en grijs onder de ogen en snavel

Petzparkieten leven in en rond droge tropische bossen, op savannes en ruige graslanden met lage begroeiing. In de regentijd leven ze in groepen, ze slapen dan in bomen met soms wel honderd vogels per boom. Anders dan de bij ons levende halsbandparkieten, kiezen ze niet elke avond dezelfde boom uit, kennelijk maakt het de Petzparkieten niet zoveel uit. Zo leeft een koppel ook niet constant met dezelfde soortgenoten samen. De groepen wisselen ogenschijnlijk willekeurig vaak van samenstelling.

Het voedsel bestaat uit zaden, bloemen (o.a. van de zwarte Madero) en verschillende vruchten. Onder andere eten ze de druifvormige vruchten van de Guazuma ulmifolia. De zaden en zaadhulzen van de Tacamahacaboom zijn een ware lekkernij voor de petzparkiet.

In het lange droge seizoen scheiden de koppels zich af van de groep en zoeken ze een geschikte nestplaats. Ze zijn dan ook niet meer zo verdraagzaam naar soortgenoten. Petzparkieten nestelen in hangende termietennesten, hoe hoger het termietennest in de boom hangt, hoe beter. Zodra een koppel een geschikt termietennest gevonden heeft, verdedigen ze dit fel en beide vogels maken een tunnel naar een nestholte. De termieten maken om de tunnel en de holte direct weer eigen wanden zodat hun leefomgeving in takt blijft, ze tolereren de vogels kennelijk. De tunnelingang zit altijd vlakbij de tak waar het termietennest aan is bevestigd en dat is bijna altijd rechtsonder.

Vlak voor de eigenlijke nestholte maken de vogels een opstaande rand, zodat de eieren niet uit het nest kunnen rollen. Ook wordt het zo lastiger voor roofdieren om bij de eieren te komen. Er worden 5 eieren gelegd en de pop begint direct na het leggen van het eerste ei te broeden. Per ei wordt twintig dagen gebroed, er zit dan ook vaak een groot verschil in de grootte van de jongen als ze alle vijf uitkomen. De man slaapt 's nachts bij de pop in het nest.

Tijdens de broed voert de man de pop wel, maar daarvoor moet ze wel het nest uitkomen. Al vliegend overhandigt de man de pop het voedsel. Vijf of 6 keer per dag vliegen de oudervogels ook samen weg om voedsel te zoeken, ze blijven vaak meer dan een uur weg van het nest. De termieten houden hun eigen nest precies op de gewenste temperatuur, en ook het parkietennest wordt zo keurig warm gehouden in die tijd. De oudervogels leggen heel wat kilometers af tijdens deze voedselvluchten.

De jongen groeien snel en vliegen uit als ze drie weken oud zijn. Omdat ze niet tegelijk geboren zijn, verloopt het uitvliegen ook verspreid over een week of meer. Als alle jongen zijn uitgevlogen worden ze langzaam overgewend van voorverteerd voedsel op vastere voeding. Dit leerproces duurt gemiddeld twee maanden. Meestal blijven de jongen dan nog bij de ouders tot de regentijd en er weer groepen gevormd worden, dan zoeken ze een partner en zijn ze pas los van de ouders.

Petzparkieten hebben een uitgebreide vocabulaire, ze kunnen heel veel verschillende geluiden maken die duidelijk ook verschillende betekenis hebben. De jongen communiceren onder elkaar anders dan met hun ouders en de vogels maken in een groep ook heel andere geluiden dan als ze weer als koppel leven.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.