allevogels


advertentieruimte

Vidua paradisaea

Paradijswida - Vidua paradisaea - Long-tailed Paradise Whydah or Eastern Paradise Whydah

De Paradijswida is op zich een vrij kleine vogel, hij is normaal gesproken maar zo'n 15 cm groot. In de broedtijd echter verandert de man spectaculair, hij krijgt behalve een andere kleur, ook een veel langere maar vooral schitterende staart. Inclusief staart is hij dan wel 40 cm lang. De pop verandert niet van uiterlijk. Buiten het broedseizoen is het verschil tussen man en pop dan ook lang niet zo duidelijk te zien.

In 2010 zijn er diverse ondersoorten opnieuw ingedeeld, sommige zijn nu als aparte soort beschreven, o.a. als gevolg van DNA- onderzoek. Naast de nominaat Vidua paradisaea paradisaea zijn er nu 5 soorten cq ondersoorten:

  • Vidua orientalis orientalis
  • Vidua orientalis aucupum
  • Vidua interjecta
  • Vidua obtusa
  • Vidua togoensis
Bron: Werkgroep voor Ploceidae (www.ploceidae.eu).

Paradijswida's leven in Afrika, voornamelijk in het oosten, ongeveer van Soedan tot aan Mozambique. Hun habitat wordt gevormd door savannes, zowel de open als de begroeide. Buiten de broedtijd leven ze in groepjes, zodra ze broeds worden echter, zonderen koppels zich af. Ze zoeken dan groepjes broedende kleine vogels op, paradijswida's zijn namelijk parasitaire broedvogels. De poppen leggen hun eitjes bij andere soorten in het nest.
Afhankelijk van het aanbod aan gastouders, leggen ze bij diverse astrildes, maar ook bij amandava-soorten.

Deze wida's eten hoofdzakelijk graszaden, maar ook haver en verschillende insecten en larven. In bepaalde periodes eten ze zelfs hoofdzakelijk insecten. Op het moment bijvoorbeeld dat de termieten uitvliegen, worden de dagen vooral gevuld met vangen van dit rijke feestmaal. De zaden van de diverse grassoorten worden ook op de grond gegeten maar bij voorkeur uit aren die in struikjes of in dichte bundels gegroeid zijn. Het lijkt er op dat vogels de bodem het liefst mijden, vermoedelijk als bescherming tegen mogelijke roofdieren.

Ofschoon deze wida's zich per koppel ophouden, is de man beslist niet monogaam. Hij probeert zelf zoveel mogelijk poppen te bevruchten als hij kan, vaak wel 10. Al deze poppen leggen een enkel ei in het nest van andere soorten, zodat de wida's zelf aan de broedzorg geen werk hebben.
Dat leggen weten de widapoppen verbazend goed te timen. Allereerst houden ze diverse broedkoppels van hun waardvogels scherp in de gaten. Precies op de dag dat die een eerste ei leggen, komt de widapop op een onbewaakt moment het nest in en legt binnen enkele minuten een ei. Daarna verdwijnt ze uit beeld en de broedende vogels merken meestal niet op dat er ineens twee eitjes zijn, zij gaan rustig door met hun eigen broedcyclus.

De wida's kiezen soorten waarbij de eitjes even lang bebroed worden als hun eigen ei. Ook komen alleen soorten in aanmerking die de eerste week ook levend voedsel aan de jongen voeren. De jonge wida gedraagt zich voorbeeldig en wordt bijna altijd gewoon verzorgd door de gastouders. Vaak zelfs nog het best, want hij kan net wat harder en feller bedelen dan zijn nestgenootjes van de originele soort.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.