allevogels


advertentieruimte

Grus paradisea

Paradijskraanvogel - Grus paradisea - Blue Crane or Stanley Crane

De paradijskraanvogel, ook bekend als Stanley kraanvogel, is op een kleine populatie in Namibië na, een endemische soort in Zuid-Afrika. Deze bewoner van waterrijke gebieden is niet echt een watervogel. Hij leeft meer op de droge grond, waar hij zijn voedsel bij elkaar scharrelt. Zijn voedsel bestaat uit granen, zaden, grassen en kruiden en kleine diertjes

De wetenschappelijke naam van deze vogel is rond de jaren 90 van de vorige eeuw ter discussie geweest, daar sommige ornithologen meenden dat deze soort de naam "Anthropoides paradisea" moest dragen. Dit omdat ze nauw verwant zouden zijn aan de jufferachtige. Daar ik me niet ga mengen in deze discussie en u alleen maar informatie wil geven, ga ik er gemakshalve vanuit dat "Grus paradisea" de juiste wetenschappelijke naam is, daar die door de meesten wordt gebruikt.

Het nest van deze fraaie kraanvogel wordt gebouwd in hogere vegetatie en gemaakt van takjes en bladeren. Soms echter wordt er niet eens de moeite genomen om een nest te bouwen en worden de eieren gewoon in het gras gelegd. Gemiddeld worden er 2 eieren gelegd, die na ongeveer 32 dagen uitkomen. Na 3 maanden zijn de jongen zover dat ze kunnen vliegen en ze verlaten dan ook af en toe het nest om te oefenen. Het duurt tot wel 9 maanden voordat de jongen geheel zelfstandig zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.