allevogels


advertentieruimte

papegaaiduiker

Papegaaiduiker - Fratercula arctica - Atlantic Puffin

Deze clowneske vogels horen bij de familie Alcidae (Alken). Deze familie van iets op pinguin lijkende vogels telt 23 soorten. Papegaaiduikers komen voor in het noordelijk deel van de Noordzee en van de Atlantische oceaan, van Schotland en Ierland helemaal tot aan Groenland. Ze leven een groot deel van het jaar op volle zee en komen eigenlijk alleen aan land om te broeden.

Er zijn drie ondersoorten beschreven, de nominaatvorm de Fratercula arctica arctica, zijn leefgebied omvat de Noordzee, de Noorse zee en de Barentszee. Dan de Fratercula arctica grabae die vooral voorkomt op de Faeröereilanden en rond Ierland en Schotland en de Fratercula arctica naumanni, deze leeft vooral rond Canada en Groenland.

Behalve de vorm vallen vooral ook de bijzondere mooi gekleurde buitenste snaveldelen op. Deze vallen na het broedseizoen af, de snavel wordt dan kleiner en gelig van kleur. Omdat dit in delen gebeurt, ze brokkelen af, kan de papegaaiduiker er hinder van ondervinden bij het duiken. De natuur heeft ook daar iets op gevonden in de vorm van een speciale nagel die precies de loszittende delen kan wegkrabben.

Papegaaiduikers eten vooral vis, ze vangen deze door razendsnelle duikvluchten uit te voeren, vaak in groepsverband. Scholen vis die te dicht aan de oppervlakte zwemmen, worden zo verrast door vaak meer dan 100 in het water ploffende projectielen. Ook eten ze allerlei schaal- en schelpdieren als krabbetjes, kreeften, garnalen, kokkels en mosselen. Om deze prooien te bereiken moeten ze vaak tientallen meters diep duiken, de vleugels fungeren dan als vinnen, waardoor ze zeer snel en diep kunnen zwemmen.

In de broedtijd zoeken grote groepen papegaaiduikers steile kusten uit, liefst begroeide rotskusten. De vogels graven gangen van vaak wel 2 meter lang en maken aan het eind een nestholte. Ze leggen maar 1 ei, dat rond de 40 dagen door alleen het vrouwtje bebroed wordt. Het jong wordt gevoed met kleine vis en als de ouders het zelfstandig genoeg vinden, wordt het jong simpelweg aan zijn lot overgelaten.
Omdat papegaaiduikers vaak in enorme kolonies broeden, valt dat moment vaak samen voor heel veel jongen tegelijk. Deze krijgen na 1 of 2 dagen zoveel honger dat ze noodgedwongen de nesttunnels uit kruipen en op weg gaan naar de zee, waar voedsel te vinden is.

Onder andere in IJsland vangen ze deze vogels voor consumptie. Ze hebben daar een spreekwoord in de geest van "Papegaaiduikers en rijpere vrouwen smaken het best."

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.