allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Sturnus pagodarum

Pagodespreeuw - Sturnus pagodarum - Brahminy Starling

De pagodespreeuw komt voor in Afghanistan, Sri Lanka, India en Nepal. Hij is ongeveer 21 centimeter groot. Het onderscheid tussen man en pop is duidelijk waarneembaar, de pop heeft een kleinere kuif en is doorgaans wat kleiner dan de man.

Deze spreeuwen maken van gras en veren een rommelig nest. Het nest wordt doorgaans gemaakt in boomholtes, maar ook gaten in muren zijn een geschikte plaats. In het nest worden 3 tot 4 eieren gelegd.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.