allevogels


advertentieruimte

Niltava sundara Oranjebuikvliegenvanger

Oranjebuikvliegenvanger - Niltava sundara - Rufous-bellied Niltava

De oranjebuik vliegenvanger is de meest opvallend gekleurde onder de vliegenvangers, althans de man. De pop is een stuk minder fel gekleurd. Met ongeveer 17 cm is het een forse, stevige vogel. Hij leeft aan de randen van de Himalaya, tot op 2500 meter hoogte zijn broedende koppels gezien.

Oranjebuik vliegenvangers zijn, zoals de naam al doet vermoeden, echte insecteneters. Ze vangen hun prooi vaak in de vlucht, ze zijn dan ook zeer snel en wendbaar. De brede staart wordt als roer gebruikt, waardoor ze heel behendig tussen struiken door kunnen vliegen. Behalve vliegende prooien worden ook heel veel spinnen gegeten. Inmiddels is bekend dat spinnen veel meer Vitamine A bevatten dan andere prooidieren.

De zang van deze vogel is beslist aangenaam te noemen, de mannen produceren een leuk melodietje, dat ze regelmatig herhalen.

Zodra de oranjebuik vliegenvangers broeds worden, eisen ze een groot territorium op, waarbij vooral de man erg fel kan zijn. Vooral vergelijkbaar gekleurde vogels in de buurt moeten het ontgelden. Man en pop bouwen dan samen een fors nest, meestal in een holte in een boom, soms tussen de rotsen. Ze bekleden dit met mos en ander fijn plantaardig materiaal. Het nest vormt een soort koepeltje met een vrij grote vooringang.

De pop legt 4 of 5 eitjes, die ongeveer 20 dagen bebroed worden. Als de jongen uitkomen toont de man zich bijna altijd een voorbeeldig vader, hij vliegt af en aan met voedsel. Ook rupsen worden dan veelvuldig aangeboden. Na een paar dagen gaat ook de pop wat vaker van het nest af en op voedseljacht. De ouders verzorgen de jongen zo goed, dat deze al met 11 of 12 dagen uitvliegen. De jongen zijn dan overwegend bruin met wat vage vlekken, de ideale schutkleur dus. Meestal zijn de jonge mannetjes al direct wat donkerder dan de jonge popjes.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.