allevogels


advertentieruimte

Riparia riparia

Oeverzwaluw - Riparia riparia - Sand Martin

De oeverzwaluw werd al in de 18e eeuw door Linnaeus beschreven, het is een van de 6 soorten binnen het geslacht Riparia. Tegenwoordig worden er (door de meeste deskundigen) 7 ondersoorten erkend;

  • Riparia riparia dolgushini
  • Riparia riparia eilata
  • Riparia riparia ijimae
  • Riparia riparia innominata
  • Riparia riparia kolymensis
  • Riparia riparia riparia
  • Riparia riparia shelleyi
Met een lichaamslengte van slechts 12 cm is de oeverzwaluw de kleinste zwaluw die in Europa voorkomt, zeker dan is zijn spanwijdte indrukwekkend, maar liefst 30 cm.

Oeverzwaluwen komen voor in Europa, Azië en in Noord-Amerika, het zijn echte kolonievogels, ze leven het hele jaar door in grote groepen, ook tijdens de trek en het overwinteren in warmere gebieden. De Europese zwaluwen overwinteren in Afrika, net ten zuiden van de Sahara, in waterrijke gebieden.
Ook in Nederland bestaat het leefgebied vooral uit laaggelegen land met veel slootjes en plassen. Vooral op zonnige dagen zie je vaak hele groepen laag over het water scheren en daar alle vliegende insecten op happen. Het grootste bestaat uit muggen, zodat een gezonde en flinke oeverzwaluwpopulatie door mens en dier beslist als nuttig gezien moet worden.

De naam oeverzwaluw heeft de vogel gekregen naar aanleiding van zijn gewoonte om in steile oevers te nestelen. Net als sommige ijsvogels, graven deze zwaluwen diepe nestgangen in zo goed als verticale wanden. De nestgang kan wel een meter lang zijn en brengt de vogels naar de nestkamer. Deze kamer is grofweg ongeveer 10 bij 10 bij 10 cm en wordt bekleed met mos, fijn gras en kruiden en veertjes. Eigen veertjes worden gebruikt maar ook eendendons is erg geliefd bij ze.

Een legsel bestaat gewoonlijk uit 4 eitjes, geheel wit, een schutkleur is niet nodig. De oudervogels broeden om beurten en afhankelijk van de temperatuur komen de eieren uit na 13, 14 of 15 dagen. Beide ouders voeren dan hele dagen, een groot voedselaanbod is dan echt van levensbelang.
Na een dag of 6 al kruipen de snelst groeiende jongen een stukje de nestgang in als de ouders komen voeren, zodat kleinere jongen het erg moeilijk krijgen. Drie uitgevlogen jongen per nest is een erg goed gemiddelde.

De exemplaren op de foto's broeden in een door de mens neergezette broedwand. Vanwege het verdwijnen van veel natuurlijke oevers, is dit een prima alternatief om zo toch een veilige nestplaats te garanderen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.